Jdi na obsah Jdi na menu
 


DISKY - PENTAKLY - MINCE - Malá Arkána

                                                        

Mějme na paměti, že v souboru Malých arkán jsou v každé barvě pozitivní a negativní vyobrazení. Proto si je popišme v této rozdělené podobě, nikoli podle číselného pořadí.
 
 

Negativní stavy reality: obavy a strach ze selhání i úspěchu:

 5 disků, 7 disků

Úroveň vědomí, která má vztah k fyzickému světu, je symbolizována Disky. Představují oblast zdraví, financí, práce a tvořivosti. Do této chvíle jsme se zabývali výzvami, které se odehrávají pouze v nitru. Prošli jsme šest lekcí na úrovni mysli, tři lekce na úrovni srdce a citů a dvě výzvy, které ovlivňují naši duchovnost a tok naší životní energie. Po čase se ale těchto jedenáct problematických stavů vědomí začíná projevovat i na vnější úrovni.

 

 

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈

 


 

Pětka disků

                                                                                                                          

5-disku.jpgZnázorňuje OBAVY. Je zablokován projev komunikace a přijímání. Tento symbol naznačuje obavy, které se týkají toho, jak bude obsah našeho sdělení přijímán a nebude-li zneužit nebo snad nepochopen. Obavy navozuje stav vědomí, který je zajímavý tím, že mysl je tu zaměřena jen na budoucnost a minulost, ale přítomnosti se vyhýbá. Je velice náročné tento stav překonat, protože ve chvíli, kdy se oddáváme obavám, nás nic nemůže přimět k tomu, abychom vědomě pohlédli na přítomnost. Jsme chyceni v pasti uvažování o budoucnosti typu „ale, co když…“ nebo o minulosti slovy „kéž bych byl…“, a výsledkem je vyhýbání se přítomnosti. A vyhnout se znamená stvořit prázdnotu. Nejsme schopni v přítomnosti nic vyřešit, protože vše, co je spojeno s přítomností, nevnímáme, neboli pro nás neexistuje. Tato karta nás upozorňuje, že ve svých obavách cestujeme do budoucnosti a děláme si starosti o něco, co by mohlo přijít, ale nemusí, anebo do minulosti a trápíme se kvůli něčemu, co už bylo a s čím už nic nenaděláme. 

Řešení:

Obav se můžeme zbavit tím, že se zaměříme na okamžitou přítomnost a že budeme řešit jen to, co se odehrává v tomto přítomném okamžiku.
Světská interpretace karty:
Tato karta je tradičně spojována s finančními nebo materiálními těžkostmi, a navíc v jejich podtónu zaznívá, že bývá těžké zachovat si rozvahu a smysl života. Tato karta přináší hledajícímu varování, že být obezřetný ve všech oblastech, tj. emocionální, finanční či duchovní, může znamenat, že kvůli strachu ze ztráty přehlédne to, co je opravdu důležité.
 

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈

 
 

Sedmička disků7-disku.jpgZtělesňuje STRACH ZE SELHÁNÍ, ale stejně tak i z ÚSPĚCHU. Jde o pocit, že nám něco brání a omezuje nás v tom, abychom mohli být výkonní podle svých představ a abychom podle svých představ i jednali. Úkolem strachu je pokřivit naše vnímání, tím se zdeformuje i naše jednání  a konečně i realita, ve které se pohybujeme. Tato karta popisuje stav, kdy se k nám vrátily dříve prožívané úzkosti z toho, že neobstojíme, stejně jako jsme neobstáli kdysi v minulosti, anebo obavy,  že selžeme v budoucnosti. Tento strach se ovšem týká i  úspěchu – co kdybychom si náhodou nezasloužili to, co  jsme si tolik přáli a čeho jsem schopni i dosáhnout. A  nebo že bychom snad nebyli schopni takový úspěch  zvládnout? Je ohromující pozorovat mocný proud tvůrčí  energie, která může sama  sobě bránit v dosažení  úspěchu a která se snaží prosadit  své neopodstatněné  předpovědi nezdaru.

 Řešení:

Kdykoli si vytáhneme tuto kartu, znamená to, že jsme se nemuseli propracovat všemi jedenácti předchozími zápornými stavy vědomí. Oba tyto symboly (5 disků, 7 disků) nás upozorňují na to, že je nejvyšší čas obnovit spojení s úrovní vědomí, na které budeme moci využít všech svých talentů.

Světská interpretace karty:

Tato karta vysvětluje, že bylo dosaženo křižovatky ve smyslu rozhodování, zda se držet něčeho zavedeného a dobře fungujícího, nebo zda riskovat změny, které by mohly ohrozit status quo. Karta neříká, kterým směrem by se měl hledající pustit, hovoří pouze o tom, že se vynoří nějaká volba a bude potřeba ji uvážit.≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈

 

Tyto dvě karty jsou signálem a varováním, že všechno, co jsme si představovali ve své mysli během šesti záporných stavů (Meče), všechno, co jsme prožívali ve svém srdci jako bolest (Poháry), a všechny možnosti, které jsme využili pro omezení své energie (Hole). To všechno je připraveno se projevit ve vnější realitě, pokud tyto záporné stavy nepřeměníme v kladné. Pokud okamžitě nezaměříme svou energii jiným než záporným směrem, pak všechno, čeho jsme se obávali a co jsme prožívali ve svých pocitech a představách během záporných stavů vědomí, se projeví ve vnějším světě v oblasti zdraví, tvořivosti i vztahů. Takové je poselství Pětky a Sedmičky disků.≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈

 

Osm talentů, které vedou k transformaci naší vnější reality:

Eso disků, 2 disků, 3 disků, 4 disků, 6 disků, 8 disků, 9 disků, 10 disků

Existuje osm talentů, které nám pomohou překonat obavy a strach ze selhání. Jsou to vzorce, podle nichž můžeme řídit proud vnitřní záporné energie tak, aby se naše obavy skutečně nenaplnily. Naopak, umožní nám využít těchto záporných stavů ke svému osobnímu růstu.≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈

 Eso disků

    

eso-disku.jpg

Představuje ÚSPĚCH. Vnitřní prožitek úspěchu je symbolizován andělskými křídly, která naznačují úspěch na mentální, citové, duchovní i fyzické úrovni. Úspěch je také prožíván navenek. Eso disků ztělesňuje pocit naplnění, který se projevuje ve vnějším světě, ale je pociťován i v nitru. Neexistuje už jednostrannost vnějšího uspokojení a vnitřní prázdnota ani pocit vnitřního naplnění a neuspokojení na vnější úrovni.

Řešení: 

Jste připraveni žít vnitřně i navenek bohatý život. Máte vše, co k tomu potřebujete. Odevzdejte se plnosti života a učte se používat svoje křídla. Bohatství je váš přirozený stav. Umožňuje vám vyjadřovat svou spiritualitu a tvůrčí potenciál na tomto světě. 

Světská interpretace karty:

Eso disků představuje nadějné vyhlídky pro finanční či obchodní podnikání, což může signalizovat založení obchodních podniků nebo kapitálové krytí nových projektů. To odráží zrod něčeho nového v materiální formě – semínka mohou být zaseta v podobě přijetí nové práce, založení rodiny nebo vytváření obchodu.       

                                                                                                                                       


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈

 Dvojka disků

 


2-disku.jpgZastupuje ZMĚNU. Tato karta nám připomíná, že obavy a strach ze selhání můžeme překonat tehdy, pokud budeme otevření novým příležitostem. Když budeme přizpůsobiví
a budeme ve svém nitru neochvějní s vědomím, že jsme schopni si za všech okolností udržet rovnováhu, neprostupující změna bude plynulá a pozvolná. Změna má tři úkoly: dovoluje nám znovu navodit rovnováhu tam, kde byla porušena, dává nám příležitost zbavit se vzorců, které nás svazují a omezují naši přirozenost. Je to však i příležitost, která podporuje náš růst a dává nám možnost proniknout hlouběji ke své nejhlubší podstatě. Změna je jedinou konstantou a je cyklická. Změna přichází proto, aby byla znovu nastolena rovnováha tam, kde chybí.

Řešení:

Váš život prochází neustálými změnami, které vám umožňují růst, rozšiřovat vědomí a tím vás obohacují. Odevzdejte se změnám s plnou důvěrou! Každým dnem se vám ve všech směrech daří lépe.

Světská interpretace karty:

Je to čas pohybu a potřeby operovat s přísunem energie, která se objevuje se zrodem nějakého nového podniku. V raných stadiích se musí velice experimentovat s rozličnými faktory, aby dílo vedlo k úspěchu.

 


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈

 Trojka disků

                                                                                                                                                  3-disku.jpg

Má název DÍLO a připomíná nám, že jak obavy, tak strach ze selhání můžeme uvolnit, tím že si ujasníme své priority a záměry. To nám umožní vydat ze sebe v každé situaci, na které nám záleží, to nejlepší. Proto si musíme být naprosto vědomi svého vytčeného cíle, abychom k němu mohli nasměrovat veškerou svou energii, která vzniká ve chvíli, kdy se sjednotí naše mysl, srdce a činy.

Řešení:

Nějaká záležitost vyžaduje Vaši ochotu k vytrvalé práci. Dejte do toho všechno, vyplatí se to! V jakých oblastech se ještě držíte zpět? Zjistěte a podržte stále ve vědomí, čemu chcete věnovat maximum své energie.

Světská interpretace karty:

Jde o pocit satisfakce, když je s námahou zrealizováno první stadium. Plány jsou hotovy, ale dosud zbývá mnoho práce. Na rozdíl od ostatních Trojek, u nichž je zadostiučinění omluvitelné, je tato pouhým začátkem a vynaložené úsilí je základem pro dosažení uspokojivého výsledku.

 

 

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈

 Čtyřka disků

 

4-disku.jpg Neboli MOC nám naznačuje, že obavy ani strach ze selhání se nemohou dostavit, pokud jsme ochotni svou mocí pozvednout sebe i druhé. Pravá moc spočívá v tom, že známe své meze a hranice a že je pro nás naprosto přirozené si své hranice vymezit v situacích, kde cítíme, že je to třeba. Toto podřízení se předepsanému řádu má jak kladnou, tak zápornou stránku. Tak kompaktní a uzavřený systém s pevnými hranicemi a vnitřními normami poskytuje určité výhody. Člověk s těmito vlastnostmi má charakter a je na něho spolehnutí. Zachovává neochvějnou věrnost svým principům a jedná s absolutní bezúhonností. Patří k vzácným lidem, kteří žijí podle svých ideálů. Může zde ovšem dojít k ustrnutí na rigidním dodržování psaných zákonů. Směrnice a příkazy se osamostatní a dodržování norem se zdá být důležitější než lidskost a vitalita. Pro zachování vlastního profilu jsou potlačovány přirozené pohnutky. Nefalšovanou srdečnost a přátelství nahrazuje studená, strnulá zdvořilost.

 Řešení:

Význam karty závisí na postoji člověka, který ji vytáhl. Může být napomenutím k upevnění charakteru a integrity nebo výzvou k podřízení principů a pravidel životu a pohnutkám srdce. „Dávám svou moc do služeb lásky“.

Světská interpretace karty:

Tato karta vyjevuje nebezpečí, jež spočívá v tom, že nic neriskujeme nebo že nemáme dostatečnou důvěru v neznámo. Pouze tehdy, je-li hledající připraven dávat, může též doufat k přijetí. Peníze se taktéž mohou rovnat emocím, takže skrblictví se může rozšířit i na emocionální zábrany a překážky. Strachu jít dál je potřeba čelit.

 

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈

 

 

Šestka disků
 
                                                                       6-disku.jpg

Nese název ÚSPĚCH, je druhou kartou této barvy, která vypovídá o úspěchu. Životního úspěchu, osobního i profesionálního, dosáhneme tehdy, pokud budeme naplňovat principy šesti planet, které jsou zobrazeny na této kartě. Úspěch se dostaví, jestliže budeme postupovat krok za krokem, jak nás učí Saturn. Jestliže budeme houževnatí, otevření a přizpůsobiví, když nám do cesty vstoupí nové příležitosti, což je lekce Jupitera. Jestliže budeme následovat hlas svého srdce a hledat ve všem hlubší význam, jak zní poučení Venuše. Jestliže zůstaneme sami sebou a nezradíme svou pravou podstatu, jak nás vyzývá Měsíc. A jestliže budeme komunikovat s účinností tak, abychom spojili obsah sdělovaného s vhodným načasováním, což je lekce planety Merkur. A konečně pokud budeme udržovat stálý a přiměřený přísun energie jak do svých vztahů, tak do kariéry namísto toho, abychom ji potlačovali nebo ji vyčerpávali přehnaným výdajem, tak zní lekce Marse.

Řešení:

Otevřete se svému úspěchu. Není ničím jiným než darem a Vy se jej můžete naučit přijímat s vděčností a skromností. Skutečný úspěch přichází jen tehdy, naučíte-li se sloužit. Takový úspěch potom obohatí všechny úrovně Vašeho bytí.

Světská interpretace karty:

Šestka disků nám připomíná, že laskavost a štědrost přátel činí život lepším. Přátelé si v nouzi pomáhají – buďto hledajícímu pomáhá dobrodiní jeho přátel, nebo on musí poskytnout ono dobrodiní druhým. Šestka je číslem dobré vůle a ta naše představuje praktickou pomoc a podporu.

 

 

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ 

 Osmička disků

 

8-disku.jpg Je PROZÍRAVOST. Obavy a strach ze selhání můžeme zmírnit, jestliže budeme prozíraví. Na tomto symbolu je zobrazen strom připravený ke sklizni, který symbolizuje, že na každého čeká sklizeň, pokud bude využívat své vnitřní moudrosti a prozíravosti. Sklizeň následuje, panuje-li řád, nikoli chaos, sklizeň jde ruku v ruce s důvěrou, nikoli se snahou o ovládání. Pokud se nebudeme snažit zasahovat do přirozeného běhu věcí tím, že budeme chtít něco urychlovat, nebo naopak tím, že se budeme snažit něčemu bránit nebo něco potlačovat, dočkáme se ovoce, které nám tato moudrost přinese. Je nutno se naučit věnovat pozornost detailům, vše si zorganizovat a řešit všechno tak, jak to přichází. Pravým významem moudrosti a prozíravosti jsou vyvážené činy, jež dovolují stromu plodit.

Řešení:

To, co ve Vás vzkvétá, je vzácně krásné a jemné. Poskytněte tomu potřebnou ochranu a péči. Nemusíte nic urychlovat! Vše se rozvine ve správný čas.

Světská interpretace karty:

Tato karta ohlašuje příhodnou dobu pro studium, učení, rozvoj schopností či nadání ve vydělečném podnikání. To znamená, že tvrdá práce může být převedena v praktickou aplikaci idejí, což zase naopak může položit základ pro profitující podnik, který přinese finanční i tvůrčí ocenění.


 

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈

 Devítka disků

 

9-disku.jpg Je ZISK. Kladné výsledky se v našem životě projeví jen tehdy, když se zbavíme svých obav a strachu. Pokud následujeme své srdce a hledáme hlubší význam věcí a jsme ochotni se zabývat detaily, pak je výsledek prospěch. Naslouchat hlasu svého srdce je princip Venuše. A zaměření se na detaily, ale i vytváření krásy, rovnováhy a harmonie v životě je projevem znamení Panny. Když se kombinace těchto dvou principů naplní a dojde ke spojení srdce s disciplínou, pak je vždy výsledkem zisk a zásah do černého.

Řešení: 

Je-li Vaše poznání a tvořivost prodchnuta láskou, budete mít z každé životní situace užitek. Čím více se na něčem budete podílet, tím rozsáhlejší budou Vaše vhledy, jimiž porostete.

Světská interpretace karty:

Je zde symbolizováno pohodlí a zabezpečení na mnoha úrovních: fyzické, finanční a emocionální. Hledající možná zakusí pocit velice zásadního uspokojení z poznání, že to, čeho dosáhl, je dobré. Tato karta vypovídá o vysoké úrovni osobní sebeúcty, která je trvalá a navýsost uspokojující.≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈

 Desítka disků

 

 

10-disku.jpg Je BOHATSTVÍ. Je to bohatství nitra i bohatství, které se projevuje ve vnějším světě, Vytvořili jsme ho díky využívání svých komunikačních schopností a nadání uzdravovat.
Bohatství prožívané uvnitř a projevované navenek inspiruje a motivuje nejen nás samotné, ale i ostatní. Účinná komunikace, nadání uzdravovat a inspirace jsou tři klíče k bohatství. Desítka disků nám také připomíná, že komunikace, která má řád a inspiruje, může udržovat i naše zdraví a pohodu. Komunikace tohoto druhu mobilizuje naše vnitřní bohatství, a to se pak projeví ve vnějším světě.

Řešení:

Přitahujete k sobě všechny lidi, které v životě potkáváte. Vytváříte si všechny zkušenosti a svou vlastní realitu. Bohatství je ve Vašich rukou a záleží na Vás, jak s ním naložíte. Zodpovědnost spočívá na Vás a Vaše bohatství je nekonečné! Dejte svůj tvůrčí potenciál do služeb lásky!


Světská interpretace karty:

Tato karta značí touhu zapustit kořeny – například založit rodinu, postavit dům, zaopatřit něco, co bude sloužit jako rodinné dědictví, nebo položit základy tradice. To znamená učinit něco, co v sobě zahrnuje pocit trvalosti a životní stability. Puzení vytvořit něco trvalého je velice silné.

 

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈
  

 

Tímto se uzavírá pohled na brány růstu a zasvěcení. Znovu jsme si prošli třináct výzev neboli stavů Bardo a dvacet sedm talentů, prostřednictvím nichž můžeme životní výzvy překonat. Malá arkána jako celek odhalují pravdu jednoho citátu:

 

 
„To, co je před námi, a to, co je za námi, je jen malým zlomkem toho, co je v nás.“