Jdi na obsah Jdi na menu
 


KRÁLOVSKÉ - DVORNÍ KARTY

 

                                               RYTÍŘ MEČŮ 

 
rytir-mecu.jpg
Velká mentální energie, ctižádostivost, odhodlání vycházející z citové stability. Tělo, mysl a duch, které v jednotě směřují k témuž cíli. Dlouhý meč představuje mužský princip jang a dýka ženský princip jin, oba principy jsou tady v harmonii, bylo zde dosaženo mistrovství v ovládání vášní zapáleného myšlení a v odhodlání dosáhnout úspěchu a svého cíle.
 
Znamená to, že cítíte, že úroveň Vašeho vášní naplněného myšlení je vysoká, neboť jste na cestě k dosažení svého cíle, celá Vaše bytost, i na nejhlubších úrovních, je v jednotě a je tomuto cíli odevzdána (nejvíce mentální úroveň).
 
 
 
 ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈
 
 
                                             KRÁLOVNA MEČŮ
 
 
kralovna-mecu.jpg Odhodlání zbavit se všech obranných rolí a štítů a všeho, co bylo shledáno nepřirozeným. Dostalo se Vám daru čistého intelektuálního myšlení a můžete tak odhalit a strhnout cokoli, co je falešné. Máte dětskou zvídavost a nevinnost, tyto vlastnosti jsou důležité pro dokonalé vnímán, protože jste prohlédli a jste ochotni vystavit svou pravou podstatu na odiv a neskrývat ji.
 
Znamená to, že máte touhu zbavit se všech svých rolí, masek a obranných štítů, které ukrývají Vaši pravou podstatu, a rozvinout své schopnosti intelektuálního myšlení. Možná budete mít dojem, že byste se potřebovali s někým o něčem poradit, anebo se rozhodnete, že budete důvěřovat nitru, jako svému rádci.
 
 
 ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈
 
 
                                             PRINC MEČŮ
 
 
princ-mecu.jpgOdhodlání zdolávat veškerá omezení a překážky, které stojí v cestě mentální tvořivosti (tvořivé, intuitivní a duchovní myšlení). Buďte připraveni přetít cokoli, co je příliš ustrnulé či omezující. Tři malé postavy v dolní části karty představují tři vztahy, ustrnulá pojetí, případně citové reakce, které omezují tvořivé myšlení.
 
Znamená to, že chcete využít svého tvořivého, intuitivního myšlení, abyste překonali všechno, co Vám brání v osvojení si nového myšlení.
 
 
 
 
 
 
 
≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈
 
                             
                                            PRINCEZNA MEČŮ
 
 
princezna-mecu.jpgDobře vyvinutá schopnost nedovolit náladovosti proniknout na mentální úroveň vědomí. Praktické myšlení, využívající takzvaný zdravý selský rozum, a držící se při zemi. Nadání přetransformovat svou náladovost odhodláním nepodléhat jí. Jasné myšlení, které je zakotvené a nedalo si svými náladami narušit vnitřní rovnováhu.
 
Znamená to, že se Vám Vaše náladovost vymyká zpod kontroly a že zatemňuje Vaše jasné myšlení. Proto jste odhodláni přemoci svou náladovost praktickým myšlením Vašeho zdravého selského rozumu, který Vás drží při zemi. Je možné, že budete pomáhat také druhým, aby se naučili využívat svého praktického rozumu, který osvobozuje od náladovosti.
 
 
≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ 
 
                                  
                                            RYTÍŘ POHÁRŮ
                                               „Optimista“
 
    
rytir-poharu.jpgNadání pozvedat druhé, naprosto se oddat a milovat s naprostým odevzdáním, jde o důležitý hluboký citový stav. Odevzdání rodině a hlubokým citovým vztahům v tomto směru, schopnost překonat hranice svého ega a citové pýchy, proto přichází citová odměna v podobě prožívaného štěstí. Spojuje se tu element vzduchu a vody, což ilustruje schopnost spojit emoce s intelektem.
 
Znamená to, že se zabýváte otázkami, které souvisí s oddanosti k rodině a hlubokým citovým vztahům, pýcha ega byla překonána, anebo právě před tímto úkolem stojíte. V této chvíli máte schopnost otevřeně dávat druhým pocítit svou lásku.
 
 
≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈
 
 
 
                                            KRÁLOVNA POHÁRŮ
                                          „Ta, jež odráží své city“
 
 
kralovna-poharu.jpgOdhodlání být věrný sám sobě, je to žena, která má tak silné vnitřní vyzařování, že ji stěží vidíte. Ztělesňuje citovou rovnováhu, cokoli ve svém nitru prožívá, projevuje i ve vnějším světě, podle zákona „jak uvnitř, tak navenek“. Má schopnost vyjadřovat své city s přesností a umí pracovat s dětmi. Její poslání je spojeno s nadáním druhé citově inspirovat a motivovat. Jde o citové znovuzrození, které umožňuje vnitřní rovnováha. Jde o schopnost zůstat nohama na zemi i ve chvílích, kdy se poddáme emocím.
 
Znamená to, že pociťujete citovou rovnováhu a do okolí vysíláte přesný odraz toho, co se děje ve Vašem nitru. Těchto energií můžete využívat při práci s dětmi, případně při budování své kariéry.
 
 
 ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈
 
 
                                             PRINC POHÁRŮ
                                                 „Milenec.“
 
   
princ-poharu.jpgCitová vášeň a touha, horečnatě projevované city mužem, jenž má velmi vášnivou povahu, je ovšem ochoten dát svobodu a citově se odpoutat. Jsou to nové stránky jeho osobnosti, které se objevily na citové úrovni, protože se rozhodl přepravovat se přes vody citů bez nebezpečí, že by se v emocích mohl utopit.
 
Znamená to, že se u Vás projevuje sexuální potřeby a vášně, které byste měli vědomě naplňovat. V tomto procesu můžete mnoho objevit. Plně se této zkušenosti odevzdejte a pozorujte se v ní. Dopřejte si každý den splnění aspoň jednoho malého přání a tím se otevřete a přiblížíte splnění těch velkých.
 
 
≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈
 
 
                                               PRINCEZNA POHÁRŮ
                      „Citové odpoutání a osvobození se od žárlivosti.“
 
 
princezna-poharu.jpgJe to žena, která je schopna hlubokého citu, musela se však propracovat žárlivostí i svou touhou vlastnit. Nabízí ve vztahu stálost citů, věrnost a odevzdání, ale nyní už z pozice odpoutání a nelpění. Už ví, co to je dát svobodu. Podařilo se jí docílit odpoutání díky svému velkému odhodlání a díky tomu, že postupovala krok za krokem a užívala přitom jemné, ale jasné komunikace, která vyvolává pocit bezpečí. Má jasné vnímání a schopnost vyznat se ve svých citech. Je to citové obrození. Má schopnost postoupit k duchovní lásce, která miluje bez toho, aby dusila a ulpívala.
 
Znamená to, že se Vám podařilo překonat svůj sklon k žárlivosti a potřebě druhé vlastnit. Dospěli jste k tomu, že můžete hluboce milovat, s věrností a oddaností, a přesto neulpívat.
 
 
≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈
 
 
                                              RYTÍŘ HOLÍ
                          „Ten, jenž spouští duchovní vývoj.“
 
 
rytir-holi.jpgPozitivní náhlá změna, směřování vpřed, aby mohlo být změněno vlastní vnímání světa, překonávání všech vnitřních bloků a překážek, jež by mohly stát v cestě. Muž, jenž je nadán schopností jakoukoli problematickou situaci využít ve svůj prospěch tím, že ji svým přístupem změní na pozitivní, jeho ohnivá energie má schopnost spálit staré myšlení, a tak přivodit změnu a znovuzrození. Ovládá hlubokou vizi, protože je schopen vnímat, že se něco nového dere na svět, má zdvojnásobenou osobní sílu spojenou duchovním vhledem a hlubokým intuitivním vnímáním.
 
Znamená to, že ve Vašich nejhlubších vnitřních strukturách probíhá změna a vývoj, staré vnímání světa bylo popřeno a všechny bloky a zábrany byly zbořeny, aby uvolnily místo novému, hlubšímu vhledu a duchovnímu zrození. 
 
 
≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈
 
 
                                              KRÁLOVNA HOLÍ
                          „Ta, jež sama sebe objevuje a zkoumá.“
     
 
kralovna-holi.jpgŽena, která sebe sama poznala, neboť jejím jediným cílem je odhalit svou identitu. Tato žena je podřízena vývoji a transformaci. Její příběh zní takto? Kdysi měla černé vlasy a doprovázel ji černý panter. Jakmile se začala poznávat, její vlasy začaly červenat a panter se změnil v levharta. Když dospěla k plnému poznání sebe sama, její vlasy zezlátly a levhart se počal proměňovat ve lva. Tato žena ze soucitu k ostatním, ještě nesvobodným bytostem jeho proměnu zastavila, aby jí černé skvrny na jeho těle připomínaly tmavá místa její duše, ze kterých povstala její konečná vnitřní krása.
 
Znamená to, že procházíte procesem sebeobjevování a jste odhodláni poznat sebe sama a pochopit svou podstatu.
 
 
 
 
≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈
 
 
                                             PRINC HOLÍ
                                     „Duchovní tvořivost." 
 
 
princ-holi.jpgMuž, který má schopnost vycítit tvořivou sílu a okamžitě ji využít. Tvořivosti není bráněno, aby se projevila. Všechno  je podřízeno pohybu vpřed, je to tvůrčí energie a člověk je odhodlán svou tvořivost zúročit ve vnějším světě. Uvědoměním si vlastního cíle, člověk vydává díky tomu ze sebe více tepla a vášnivé energie a člověk je nadán schopností odhalit, jak tuto  energii co nejlépe využít ke své tvořivosti ve vnějším světě. Své tvořivosti je naprosto oddán, stejně tak jako poznání sebe sama a sebe uskutečnění,  jichž je mu třeba, pokud má být v plnění svého úkolu úspěšný.
 
Znamená to, že pociťujete hluboké duchovní odhodlání uvolnit proud své tvořivé energie a dát mu prostor.
 
 
 
 
≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈
 
 
                                              PRINCEZNA HOLÍ
                              „Duchovní osvobození sebe sama.“  
                    
 
princezna-holi.jpgŽena, která je cele odevzdána svobodě a volnosti, podařilo se jí překonat svůj strach, neboť se mu postavila a on nad ní ztratil svou moc. Je schopna vydat se novými směry s obnovenou vitální energií. Strach, který překonala a nabídla jako oběť, může být úplně nahá a jakoby bezbranná, protože se nemá čeho bát. Její vědomí se tím, že se zbavila svého strachu, rozšířilo a získala zvýšenou schopnost překonávat strach na duchovní a intelektuální úrovni.
 
Znamená to, že stojíte tváři v tvář svému strachu a máte sílu ho překonat. Jakmile se Vám to podaří, pocítíte příliv vitální energie. Ve svém podvědomí jste se už strachu zbavili, jen je potřeba si to uvědomit. Až se tak stane, Vaše vědomí sebe sama se promění.
 
 
 ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈
 
 
                                             RYTÍŘ DISKŮ
                „Doktor a léčitel, zasahující na fyzické úrovni.“
 
 
rytir-disku.jpgJe to diagnostik, má hluboce vyvinutý smysl pro oblast zdraví, zájem je směřován na péči o tělo. Je připraven uskutečnit sklizeň, je vůdcem a průvodce a je symbolem zdraví a finančního dostatku. Jeho diagnostické schopnosti se týkají jak lidského těla, tak i ostatních hmotných statků: peněz, majetku a kapitálu. Ve finančních záležitostech si jeho rada rozhodně zaslouží pozornosti.
 
Znamená to, že se Vaše pozornost soustřeďuje na pěstování těla a zdraví. Máte též schopnost pomáhat druhým ve všem, co souvisí se zdravím. Nastal čas nabídnout své schopnosti. Úkoly, jež před Vámi leží jsou velké a vyžadují nasazení všech sil. Vezmete-li námahu na sebe, úroda Vás bohatě odmění.
 
 
 ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈
 
 
                                             KRÁLOVNA DISKŮ
                                               „Zdravá výživa.“    
                                  
 
kralovna-disku.jpgPozornost je soustředěna na všechno, co se týká fyzického cvičení, zdravého jídla a přírodního životního prostředí. Královna se soustředí na zkrášlování svého těla, svou péčí mu navrací zdraví – obnovení, má nadání propůjčit fyzické formě krásu. Ohlíží se za sebe na vyprahlou poušť, kterou nechala za sebou. Má jasné vidění, je si vědoma svých potřeb a tužeb, pochopila, že její tělo je chrámem jejího ducha.
 
Znamená to, že Vaše pozornost je nasměrována na zkrášlující péči o Vaše tělo a na zdravou výživu. Nastala také vhodná doba k tomu, abyste se zbavili svých nezdravých stravovacích návyků a začali s dietou, popřípadě si koupili nové šaty.
 
 
 
 
≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈
 
 
                                            PRINC DISKŮ
                                             „Architekt.“
 
 
princ-disku.jpgPozornost je nasměrována na fyzickou aktivitu, vykonavatel, stavitel, sportovec. Je nechráněný a nahý na důkaz otevřenosti a důvěry. Má snahu využít svého nadání budovat nové struktury ve vnějším světě, smysl pro krásu, nezdolné odhodlání směřovat vpřed a budovat pro sebe nové světy, které budou oplývat bohatstvím a plodností. Je to konkrétní, praktické myšlení.
 
Znamená to, že se zabýváte fyzickou činností, budováním, sporty či posilováním. Pociťujete nezdolné odhodlání postupovat vpřed a překonávat přitom všechny překážky. Stejně tak využíváte svého praktického myšlení. 

 

 

 ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈

 

 

                                               PRINCEZNA DISKŮ 
                                               „Ta, jež je těhotná.“
 
 
princezna-disku.jpgTěhotenství naznačuje, že na svět přijde nejen dítě, ale i například nový projekt, idea a podobně. Člověk je obdařen neuvěřitelnou tvořivostí a překonal úskalí minulosti, aby mohl odevzdat svůj dar. Ovládá rovnováhu mezi mužským a ženským principem (jin/jang) a má rovněž dar intuitivního vnímání. Tato karta je symbolem regenerace a znovuzrození. Energie člověka je směřována do vnějšího světa. Spojuje se na této kartě voda se zemí neboli schopnost s vášní vytvářet nové formy. Jde o plodnost a sklizeň současně.
 
Znamená to, že se zabýváte, že se zabýváte otázkami mateřství nebo těhotenství. Ale zároveň jde o skutečnost, že se ve Vás rodí nové myšlenky, ideje, projekty či další, zatím ještě nepoznané aspekty vašeho „já“.

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Král holí?

(Tereza, 11. 2. 2020 18:43)

I když v téhle sadě Clowleyho karet asi nefiguruje.

Re: Král holí?

(Osudové symboly Iveta, 15. 12. 2020 17:30)

Crowleyho tarotovém souboru není Král, ale stejnou hodnotu má Rytíř. Takže Rytíř Holí je stejná karta jako Král Holí.

Král holí?

(Tereza, 11. 2. 2020 18:04)

Dobrý den, je tady někde karta Krále holí? Nikde ho tu nevidím :-)