Jdi na obsah Jdi na menu
 


KOSMICKÝ TAROT

                                Karta Velké arkány: VI Zamilovaní
                        Major Arcana Card: 
 VI The Lovers

 

                                      1.-template-posledni.png 

 

Fibonacci x 4 v trojrozměrném rozměru vytvářející dvě do sebe zapletená srdce, jež spojují protiklady vlastních vnitřních polarit...(Anima a Animus)
v paralele s psychologii C.G.Junga, ve které popisuje -
Čtyři archetypální postavy: 1. Dvojice: já a stín, 2. Dvojice: persona a obraz duše.

Psychologické typy jsou součástí širší dynamiky psychické energie, která obsahuje čtyři archetypální postavy. Tyto postavy spolu fungují ve dvojicích, kde jedna postava je vědomá a je vyvážena svým nevědomým protějškem.
(U mužů nevědomá Anima - žena v nich, u žen nevědomý Animus - muž v nich).

 

zamilovani-zmenseny.jpg

 

Stejně tak je tento duchovní proces člověka popisován ve škole mystérií Oka boha Hóra v příběhu o dvou protichůdných silách, které se odrážejí v mysli i v polarizovaném vesmíru a umožňují vývoj. 
Mysl člověka ovlivněná napětím mezi těmito fundamentálními silami musí činit rozhodnutí, která přinášejí následky, jejichž prostřednictvím se učí. 
Utrpení nám dovoluje poznat štěstí. Úzkost nás učí rozumět míru.

V mýtu vystupují 4 fantastické postavy. 4 sourozenci, kteří se spojují v přirozené páry a představují tak dvě protichůdné síly - světlo a temno. 
OSIRIS a ISIS představují sílu světla, která vede člověka k duchovnu, k harmonii, k rozvíjení svého poznání. Jsou motory reinkarnace. 
SETH a NEPHTYS symbolizují sílu temnoty. Člověka vedou k materiálním a tělesným požitkům, do hlubokého stavu nevědomosti, k zaslepené intoleranci.

 

wp_20180101_024.jpg

 

Další symboly učebního procesu Zamilovaných je zkouška vnitřním ohněm - vášeň, která nás očišťuje a spaluje v nás mocenské sklony milovaného vlastnit, jedna z bolestivých vývojových fází k nepodmíněné lásce.
Voda symbolizovaná kapkami v horní části obrázku je projevem citů, porozumění, laskavého vnímání, ale také slz, které přicházejí v případě, že se neplní představy, s jakými zamilovaní do vztahu vstupují.

V pozadí Amorová křídla, jak já mu říkám Anděl prachu, jako nejstaršímu andělovi z andělského Pantheonu. Bez něj by k propojení dvou srdcí nedošlo. Vybírá především páry, které se mají jeden od druhého něčemu naučit v rámci Lásky.

 

wp_20180101_018.jpg

 

 

 

                                Karta Velké arkány: XVII Hvězda
                        Major Arcana Card: 
  XVII The Star

 

                                      hvezda-rozmaz.png

 

Hvězda je univerzálním principem sebeúcty a sebedůvěry. Jde o stav vyzařované důvěry, který není ani přeceňováním ani podceňováním sebe sama. Důvěra znamená schopnost svěřit se a věřit si. Taková hluboká důvěra v sebe nám dovoluje vyjadřovat svou pravou osobnost.

V hlavních náboženských směrech představuje symbol hvězdy světlo, které nás vede za naším cílem - naším záměrem, který chceme uskutečnit. Ač je hvězda vzdálená planetě, po které kráčíme a nemůžeme ji dosáhnout zcela, určuje nám ten správný směr, kterým se máme ubírat a neztrácet ji ze svého "zorného pole".

V astrologii je Hvězda spojována s Vodnářem, rozlévačem vody - ten, jež přináší vodu - tedy symbolem novátorské a tvořivé mysli. Na obrázku ztvárněno krystaly vody ve tvaru hvězd zároveň představující chrámová okna táhnoucí se od středu k obvodu koule - Země s toroidním nákresem drah proudící energie.

    

                        wp_20171124_009.jpg

 

Tato karta je spojována stejně tak s hebrejským písmenem Chet/Het ה, které je prvním písmenem v hebrejské abecedě ve významu začátku vývoje lidské duše. Chet/Het ה znamená "Otevři okno do své duše, aby tebou mohla pronikat kosmická energie podporující růst tvé duchovní podstaty. Proto také výše zmíněná CHRÁMOVÁ OKNA. Lidské tělo je chrám duše a voda spojována s Vodnářem představuje nepodmíněnou lásku - kosmickou lásku, která dovoluje naši duši růst, vyvibrovat se a dostat se tak do kontaktu s naší vnitřní Hvězdou, jež stejně tak září na nebi, jako v nás samotných.

 

                        wp_20171125_013--2-.jpg

 

Hvězda je ztělesněným vyzařováním důvěry ve své vnitřní světlo, či světelnou podstatu, jež je připravena naším prostřednictvím uskutečnit na zemi tvořivé myšlenky, které z ní vzešly. Princip tohoto archetypu vystihuje nejlépe filozof Heidegger: "Člověk není ani věc, ani proces, ale průzor, kterým se projevuje Absolutno."
Symbol Hvězdy nám připomíná, že každý z nás jsme takovým řečištěm pro světlo nebo branou, skrze kterou se Absolutno projevuje.

 

                        wp_20171125_009.jpg

 

V obrazci jsem také znázornila květ z jehož středu okvětí vylétají motýli s dalšími motýlky na křídlech (princip fraktálů), tyto jsou symboly otevření a rozvití (květ) a transformace (motýli)
Cestou sebeúcty, která má tři složky - lásku k sobě samému, sebedůvěru a hrdost, se můžeme rozvinout jako květy a vyrůst do krásy jako motýli.

 

                  wp_20171125_008.jpg

 

 

 

 

                        Karta Velké arkány: XIX Slunce
                        Major Arcana Card: 
  XIX The Sun

 

                                      3.a.-slunce-rozmaz.png

 

 

 

                        Karta Velké arkány: XX Aeon
                        Major Arcana Card: 
  XX The Aeon

 

                                    aeon-s-hvezdami-rozostreny.png

 

Moudrost pochází ze zkušenosti a nikdy není sdělována náhodně. Camus ve své knize The Fall (Pád) píše, že procesem posledního soudu procházíme při každém sebemenším rozhodnutí (V jiných tarotových systémech je tato karta pojmenována: "Soud" - poslední soud), které musíme každý den podstupovat, ať se týká nás samotných nebo i ostatních.

 

                       wp_20180312_017--2-.jpg

 

Symbol Aeon představuje naši schopnost vytvářet nebývalé struktury jak v rodině, tak v profesi. Aeon nás vede k tomu, abychom se podívali na svou minulost a odpustili v ní sobě i druhým za odsuzování, kterého jsme se na nich dopustili. Oko boha Hora uprostřed obrázku představuje inspirovanou vizi. Horus, egyptský bůh vnímání(oko ve středu obrázku), pohlížel na všechno s vědomím celého příběhu věcí. Když vytváříme v rodině nebo v profesi nové struktury, je nám zapotřebí právě vnímání boha Hora.

 

                       wp_20180312_014.jpg

 

Karta znamená čas bilancování, sčítání a uzavírání všeho, co uzavřeno být má, neboť bez toho by nebylo možné dojít na konec magického kruhu, který tyto karty představují. Abychom však toto dokázali, je nutné vylézt ze skořápky (praskající noční obloha, prosvítající světlo), přiznat si věci, které jsou nám jakkoli nepříjemné, je potřeba uvažovat věcně a bez emocí, zcela objektivně a sebekriticky, zároveň však nebojácně a tak, aby vyšlo najevo vše, co bylo dosud tajeno. Archetyp Aeonu nás vyzývá k tomu, abychom s láskou odpustili sobě i ostatním.

Dalším z významů této karty je i přeměna, která se rovná zmrtvýchvstání. Je jako bájný pták Fénix, který povstal z vlastního popela. Tím je symbolicky naznačeno, že pokud si kartu vytáhneme, nastal čas k tomu, abychom v některé ze svých životních oblastní začali znovu a hlavně lépe, právě kvůli té nutnosti ohlédnout se zpět a poučit se ze svých vlastních chyb. Je důležité zdůraznit, že pokud správně uchopíme energii Aeonu, nebude toto zpětné hodnocení nijak bolestivé, pro nikoho urážlivé, osočující či vyčítavé. Úsudky a kritika jsou vlivem této karty konstruktivní, motivující a bez dogmat.

Tarot Keltských draků používá označení Soud s vyobrazením zeleného draka léčícího nemocného, jenž leží na posteli. Jde tedy o kartu značící uzdravení, regeneraci a obnovu sil. Aeon Crowleyho tarotu ukazuje na dobrý úsudek, schopnost bezchybně analyzovat situaci, jít dál i přes odsouzení okolím a budovat nové projekty, kariéru a rodinu. Celkově jde tedy v obou případech o kartu velice pozitivní zvláště v delším aspektu trvání. Ve výkladu znamená uzdravení, léčení, posilování, dobrý úsudek, překonání těžkostí, hodnocení celku a delších úseků, urovnání potíží a podobně.

 

 

 

 

cisarrovna-hotovo-rozmaz.pnghvezda-rozmaz.png

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

1.-template-posledni.pngslunce-rozmaz.png