Jdi na obsah Jdi na menu
 


Význam obrazu Tachyon

img_20190312_003719--2-.jpgTachyonová energie

Všechny věci a bytosti se skládají z částic - molekul, atomů, elektronů atd. Tyto kmitají a vytvářejí energii o určitých frekvencích. I naše tělo se skládá z miliard částic, které kmitají různými frekvencemi. Kmitají-li všechny frekvence správně a ve vzájemné harmonii, naše tělo je zdravé. Nastane-li nemoc, projeví se disharmonií frekvence určité části těla.
Tyto částice kmitají po určitých drahách a vytvářejí silová energoinformační pole. Tato pole vědci nazvali Subtilní Organizující Energetická Pole, zkráceně SOEP. SOEP jsou zodpovědná za vznik, vývoj a udržení všech tvarů na planetě, mají vlastní inteligenci a existují těsně pod rychlostí světla.


Všechny bytosti mají kromě fyzických těl i jemnohmotná energetická těla (SOEP), tato vytvářejí tzv. auru. Pro zjednodušení se podívejme pouze na ta základní. Nejjemněhmotnějším obalem naší duše je tzv. kauzální tělo. Zhuštěním energie vzniká astrální tělo, které může být rozděleno na mentální tělo (naše myšlenky) a emocionální tělo (naše emoce). Dalším zhuštěním energie vzniká éterické tělo a nakonec fyzické tělo. Tedy to, kde asi nejvíce pociťujeme naše zdravotní problémy. Energie proudí směrem z kauzálního těla do těla fyzického. Je li vše v pořádku, náš organizmus je zdráv. Dopustíme-li však vznik negativních myšlenek a emocí, vznikají na mentálním a emocionálním těle frekvenční disharmonie. Disharmonie způsobuje energetické trhliny v SOEPu příslušného orgánu, a není-li problém v rovině myšlenek a emocí včas řešen, zhmotňuje se přes éterické tělo až do těla fyzického. Na fyzické úrovni pak zažíváme onemocnění daného orgánu.


Čakry

Naše vlastní energetické tělo - Éterické tělo = Čakry.
Čakry jsou energetická místa (centra) v těle, tvarem jako vír nebo kruh. Čakry jsou složité převodníky a transformátory energie (prány) v lidském organizmu.

Problematika v duchovním vývoji úzce souvisí s rozdělením lidského vědomí čakrami. Čakra je slovo ze sanskrtu a znamená kolo. Jsou to tedy "jemnolátková" kulatá centra energie, která vykonávají v energetickém těle klíčové funkce pro tělesnou prezentaci vědomí.

 

b8b619ad5d968312a0d5e4f6726708ea.jpgVertikální a horizontální systémy

Čakry jsou důležitá místa ovládající tělo i prostor mimo něj. Na těle existuje mnoho těchto míst různého řádu. Nejdůležitějších je sedm čaker 1. řádu napojených na energetickou dráhu procházející podél páteře. Mají průměr až 15 cm a vystupují nad povrch těla. Jsou složeny z různého počtu menších vírů. Čakry č. 2 až 6 jsou při horizontálním proudění energie dvojité a mají přední a zadní aspekt.

V horizontálním systému není možný volný tok životní síly všemi čakrami. Životní síla a tím i vědomí může být koncentrováno na jednu nebo maximálně na dvě čakry. Uvědomění horizontálního člověka musí být neodvratně zlomkovité. Žije z hlavy, ze srdce nebo z břicha.

Postihnout život ve vší plnosti a mnohostrannosti není přirozeně možné. Stejně tak není možné uvědomění si jednoty se vším a všemi. Toto proudění energie je značně problematické, neboť tímto způsobem má postaveny čakry pouze člověk.

Když se narodí na svět novorozeně, přináší sebou vertikální energetický tok. Někdy v dětství nastane rozhodující změna: čakry se otočí, takže ukazují plochou stranou dopředu a dozadu. První a sedmá čakra si podrží vertikální postavení, ale čakry od druhé do šesté jsou postaveny horizontálně. Hovoříme o horizontálním systému. Pro lidi s horizontálním tokem (99,9%)je snadnější získávání energie ze shodných systémů energií, čili z jiných lidí (neshody, hádky, konflikty, spory, války...). A tak si všichni energii krademe a soupeříme o ni a pak to na světě vypadá tak, jak to vypadá. Pokud se člověk s HORIZONTÁLNÍM systémem dostane do energetického pole tvora s VERTIKÁLNÍM systémem, působí to léčebně a povzbudivě, proto se začaly používat nové terapie, vycházející z této skutečnosti např. Hippoterapie, terapie se psy (Canisterapie), objímání stromů atd...

Horizontálně postavená čakra tuto energii přijímá, pokud se točí ve směru hodinových ručiček. Pokud se točí opačně, energii vydává. Dokud není v rovnováze celé energetické pole člověka, je obvyklé, že čakry energii přijímají i vydávají. Poruchy nebo deformace v činnosti čaker se projevují jako nemoci, špatné mezilidské vztahy nebo těžké životní situace. Pokud jsou všechny čakry v harmonii, je harmonický i život člověka. S maličkými čakrami jsou shodné také akupunkturní body.

Každá čakra vyživuje pránou (energií) s ní spojené orgány, ale má i vliv na psychologii nebo prožívání určitých aspektů života a komunikuje s energií aury. Aby bylo lidské tělo zdravé, musí jeho čakry správně fungovat, být v rovnováze a přijímat energii.

Barvy na obraze jsou tudíž voleny dle barev čaker a také centrální energetická páteř je v těchto barvách, přičemž kolem centrální páteře se obtáčí energetický had Kundalini Shakti ve stříbrné a zlaté barvě. 

 

wp_20170614_026--2-.jpg

Energie kundalini:

Kundalini je hadí síla v nás, která sídlí v kořenové čakře. Při aktivaci tato energie vyživuje buňky těla, pomáhá odstranit všechny bloky v těle, které brání harmonickému proudění energie v těle a pročišťuje jemnohmotná těla člověka. Výsledkem probuzení hadí síly je ovládnutí těla, životních pochodů a myšlení. Proudění energie kundalini zvyšuje odolnost organismu, pasivní stránku tělesné síly a vede k regeneraci tělesných soustav.

Proudem energie kundalini přijdete do styku se směsicí energie Země a vesmírnou energií, což vám pomůže se sladit se svým životním procesem. Kundalini proudí z dolní části páteře zadní stranou páteřního kanálu (ochlazovací a uklidňovací funkce - na obraze stříbrná barva) až k temeni hlavy a pak přední stranou páteřního kanálu dolů (žhnoucí a podněcující funkce - na obraze zlatá barva). Kundalini ovlivňuje všechny tělesné soustavy, obzvláště žlázy s vnitřní sekrecí, především hypofýzu a šišinku.


Tachyony působí přesně tam, kde je systém, který se dostal z rovnováhy, potřebuje. Jsou spojujícím článkem mezi námi a dokonalou tvůrčí energií.

Z pohledu holistické léčby 
je dokonalou léčbou ta, která propojuje léčbu na tělesné, emocionální a duševní i duchovní úrovni. Rozvíjíme se vzhůru po nepřerušené spirále od řádu a poté chaosu k vyšší úrovni řádu a skrze chaos a nemoci k ještě vyšší úrovni řádu. Chaos je odrazovým můstkem od jedné úrovně řádu k další vyšší úrovni řádu. Zažívá to každý, ať už si toho je vědom nebo ne. Každá nová úroveň řádu je novou úrovní zdraví.

Tachyonová energie je klíčem, jenž nás provede chaosem i zátěží našeho všedního života a vytváří nový životní řád a kvalitu.
Působí pozitivně na zdraví a harmonii jedince a stejně tak i na planetu Zemi.

Tachyony díky své vlastnosti neutrality
jsou schopny převzít všechny formy energií, které slouží lidem k začlenění do řádu vesmíru. Využití tachyonové energie představuje kvantový skok ve způsobu života.
Nastala doba, kdy je možné prakticky 
využít tachyony pro dokonalé zdraví i duchovní vývoj v komplexu těla a ducha.

Co potřebujeme tedy nejsou nové stroje pro získávání energie (vynálezy Tesly a dr. Moraye by plně stačily), nýbrž cesty a prostředky, které podpoří duchovní probuzení a vyléčí Zemi a nás samotné. Protože nám tachyonová energie pomáhá dosáhnout naprostého zdraví a harmonie - obojí je obsaženo v energii nulového bodu - hovoří mnohé pro to, že nám také může pomoci dosáhnout této globální změny vědomí.

1546126_718511834837352_584709780_n.jpg

Tachyonová energie je kosmická praenergie, s jejíž pomocí vznikl vesmír. Je popisována v souvislosti se spirituálními rituály a znovu objevena průkopníky fyziky 20.století.
Používání tachyonu nepředkládá pouze holistický model léčení, ale i proces, díky kterému se každý z nás může vydat směrem k naprostému zdraví a ke sjednocení se vším, čím je.


Tachyony jsou 27x rychlejší než rychlost světla, neomezené, nevyčerpatelné, nemají frekvenci ani spin, nepodléhají gravitaci, jsou nositeli stoprocentního potenciálu celého vesmíru. Jsou polem nulového bodu zhuštěným do formy.

Na obraze tachyony představují černobílý prostor kolem energetického obalu člověka (kruhu v němž je zaznamenán energetický systém působení čaker v těle a mimo něj).

tachyon.pngEnergie nulového bodu, která nemá formu a jež se pohybuje rychleji než světlo, se zhušťuje v tachyonové částice, které se ještě stále pohybují rychleji než světlo, ale nyní již mají tvar. Tachyony a SOEP na sebe bezprostředně vzájemně působí. SOEP přeměňují tachyonovou energii na veškeré různé frekvence vesmíru. Všechny formy ve vesmíru se skládají z frekvencí, které drží pohromadě prostřednictvím SOEP. SOEP se dostává energie bezprostředně od tachyonů, které jsou tvarem beztvaré energie nulového bodu, jež je přítomna všude ve vesmíru.

Tachyon je synergetickou energií, která vědeckou a duchovní cestu opět svádí do jednoho bodu. Rozvíjení našeho duchovního potenciálu, dosahování harmonie ve všech oblastech života, a stejně tak snaha udržet si dobré zdraví, to jsou naprosto přirozené cíle. Jejich dosažení bezprostředně závisí na tom, jak dobře dokáží naše subtilní organizující energetická pole proměnit tachyon na různé potřebné frekvence, které procházejí všemi úrovněmi jemnohmotného těla naší bytosti, aby se konečně dostaly do našeho fyzického těla. Nemusíme se měnit v něco, čím bychom doopravdy nebyli. Místo toho se můžeme stát "supravodičem".
Z vědeckého hlediska je supravodič takový materiál, který neklade žádný odpor toku energie. To, čeho se pokoušíme dosáhnout ve vztahu k optimálnímu zdraví, je vytvořit duchovní, duševní, emocionální a fyzické tělo, které se stane supravodičem - to znamená, že nebude klást odpor kosmické energii, jež do našeho života vstupuje prostřednictvím kontinua.
Podíváme-li se na věc z duchovního hlediska, rozpoznáme, že jsme spolutvůrci svého zdraví. Náš duchovní potenciál se může rozvinout jen natolik, nakolik bráníme tomu, aby se v našem systému objevovaly blokády bránící volnému proudění energie. V životě jsme schopni dosáhnout dokonalého zdraví, a tím i vyšších úrovní radosti.
Jako supravodiče směřujeme ke stavu optimálního zdraví a nejvyšší úrovně řádu prostřednictvím procesu řád - chaos - řád. To je to, co se děje, když začneme tachyonem očišťovat všechny blokády. Každá blokáda, kterou odstraníme, přidá další díl radosti, kterou nám přináší kosmická energie, jež skrze nás proudí. Můžeme to doslova cítit. Když to opakovaně prožíváme (a když nás tato božská energie neustále naplňuje radostí, klidem a spokojeností) začínáme chápat, že touto božskou energií jsme my samotní.


speed-of-light-tachyon--2-.jpg
1. Tachyonová energie je zdrojem všech frekvencí.
2. Tachyonová energie není frekvencí.
3. Tachyonová energie bezprostředně energetizuje SOEP, což frekvence neumějí.
4. Tachyon obsahuje celý potenciál našeho energetického kontinua.

Tyto čtyři výroky jsou základními principy pro práci léčení tachyonem. Toto komplexní využití činí užívání tachyonové energie univerzálním. Tachyonová energie může v těle vytvářet pouze řád, protože reorganizuje subtilní organizující energetická pole a mění jejich strukturu.

Zjednodušeně řečeno SOEP rovná se aura, v ní se nachází mentální a emocionální tělo, kde se v důsledku negativních myšlenek a emocí, které přetrvávají v naší mysli dlouhou dobu vytvářejí poruchy na jemněhmotných tělech orgánů, které sestupují až do našeho fyzického těla. To způsobí nemoc na našem fyzickém orgánu. Změníme-li naše myšlenky a emoce na pozitivní dojde v jemnohmotném těle k uzdravení a spouští se samoléčebný proces, který prostupuje až do fyzického těla. Tachyonová energie dokáže uzdravit jemnohmotné tělo nemocného orgánu a spustit samoléčivý proces, který uzdraví naše fyzické tělo.

Dostali jsme se k bodu, který je z tohoto dlouhého popisu významu mého obrazu nejdůležitější.
Tachyony můžeme využívat především
na úrovni myšlení - vědomí!
 
Ano jsou to naše myšlenky, které vytvářejí pomocí tachyonů formu našeho života. 
Vzpomínáte si na moudrost, která říká:
"Vaše myšlenky vytvářejí vaši realitu".
Stejně tak i vaše zdraví. 

 

Náhledy fotografií ze složky Posvátná geometrie - Mandaly

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář