Jdi na obsah Jdi na menu
 


MALÁ ARKÁNA a jejich rozdělení

 

 

Malá arkána se dotýkají menších, bezprostředních životních lekcí. Jsou rozdělena na čtyři barvy po deseti kartách. Čtyři barvy Malé arkánum představují čtyři živly a jejich vlastnosti.
 
 
 
 
 

Rozdělení barev:

 
 

MEČE

eso-mecu.jpgjsou spojovány s intelektem s myšlenkovou úrovní. Elementem mečů je VZDUCH – dech života, vzdušná astrologická znamení mohou být asociována s funkcí myšlení v Jungově psychologii. Ačkoli meče tradičně signalizují těžkosti a lítost, zobrazuje se v některých kartách předpoklady pro reflexi a porozumění. Víceméně jsou meče zpráva o boji a každé číslo karty upřesňuje fázi daného boje.

Mentální myšlenkové stavy a procesy. 
Meče jsou přiřazeny elementu vzduchu - mentální úroveň. Karty mečů nám také ukazují, jakým způsobem - jakými energiemi utváříme (většinou nevědomě) svůj život. Mentální úroveň naši bytosti je nejméně odolná vůči nárazům z vnějšku. Opakovaně jsme vyzývání, abychom dokázali, že to, čeho jsme na této úrovni dosáhli, je trvalé. 
 
 
  

POHÁRY, KALICHY

eso-poharu.jpgjsou v prvé řadě spojovány s pocity, city, emocemi a láskou. Pohár je považován za symbol Svatého Grálu, kalich užíval Kristus při Poslední večeři. Tato barva je spojována s živlem VODY, z níž zřejmě povstal veškerý život. Vodní znamení v astrologii bývají podle Jungovské psychologie spojována s funkcí cítění, odrážejíc tak emocionální tón Pohárů ve výkladu karet. V tomto souboru nalezneme karty láskyplné a zároveň i ty, které jsou odrazem citového vyčerpání.

Citová úroveň vědomí, reakce a vnitřní odezvy.
Poháry jsou přiřazeny elementu vody. Odrážejí vnitřní citovou skutečnost. Jejich říše zahrnuje lásku, pocity, výměnu energie ve vztazích, sexuální energii (jin, ženský aspekt). Slovo reakce je odvozeno z latinského slova actio, což znamená jednání, konání, činnost, ke kterému byla přidána předpona re- s významem zpět. Latinské reactio má tedy významy: zpětné působení, odvetná činnost, odvetný pohyb. Při těchto reakcích citové úrovně jde spíše o spuštění vzorce chování, který jsme si v průběhu života osvojili, než o spontánní odezvu. 
 
 
 

HOLE, ŽEZLA

eso-holi.jpgjsou přednostně asociována s intuicí. Jsou rovněž jednou ze svátostí Grálu z artušovské legendy. Žezlo by mohlo být také nahlíženo jako kopí, které propíchlo Kristův bok, když visel na kříži. Hole se slučují s elementem OHNĚ, to ony přenášejí magickou jiskru života, která představuje tajemnou lidskou schopnost vytvářet zčistajasna obrazy, symboly a ideje. Ohnivá znamení v astrologii jsou spojována s intuitivní funkci Jungovy psychologie. Hole představují extrovertní a maskulinní kvality, jež při vykládání reprezentují představivost a kreativní energii. Je to tvůrčí potenciál.

Životní síla, energie, duchovnost - pocity samotné hloubky JÁ.
Hole jsou přiřazeny elementu ohně. Zastupují energii obecně a obzvlášť sexuální (jang, mužský aspekt), vnímání, intuici, pochopení a aktivitu. Odhalují to, co člověk ve své nejhlubší podstatě považuje za důležité. Případně odkrývá, do jaké míry je člověk prostý předstírání, tedy sám sebou.

 
 
 

DISKY, PENTAKLY

eso-disku.jpgneboli mince primárně znázorňují materiální svět. Rovněž se váží k Velkému kulatému stolu na hradě krále Artuše, ke stolu, z něhož jedl Ježíš  se svými stoupenci Poslední večeři. Pentakly, disky jsou spojovány s nejstarším elementem všeho, se ZEMÍ. Zemským astrologickým znamením je v Jungově psychologii přiřazena funkce vnímání. V tarotu Disky reprezentují smysly, tělo a vztah k materiálnímu světu.

Odraz vnější skutečnosti, jednoznačné vnímání svými smysly - realita. 
Disky jsou přiřazeny elementu země. Ukazují na vnější, hmotnou a tělesnou realitu. Vnější je obrazem vnitřního. Říše země zahrnuje tělo, zdraví, výživu, oblečení, majetek, finance, chudobu a bohatství. Disky jsou tedy vždy obrazem toho, co se odehrává ve vašem vnějším světě. Představují něco, na co si můžete sáhnout. Disky nikdy nezastupují něco abstraktního. 
 

 

zivly_a_karty1.gif