Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

                                                   Jak nahoře tak i dole. Jak uvnitř tak i vně.

 

    Tyto stránky bych ráda věnovala všem, kteří se chtějí  
         vydat na cestu sebepoznání a sebezdokonalení.
 
 
 
            Přišli jsme na tuto zem, abychom postupně pochopili sami sebe.
                                                                                                                       Paul Brunton

 

 

Inteligentnímu filosofovi je na cestě přírody (per naturam) Bohem dovoleno, aby nechal vyvstat věci skryté ve stínu a stín z nich sejmul ... Všechny tyto věci se stávají a oči obyčejného člověka je nevidí, ale oči rozumu (intellectus) a obrazivosti je vnímají (percipiunt) pravým, nejpravějším zřením (visu).

                                                                                                                                 C.G. Jung

 

 
Podle mého názoru dokazují tvořivé myšlenky svou hodnotu tím, že jako klíče pomáhají otevírat dosud nepochopitelné souvislosti mezi skutečnostmi, a tím umožňují člověku pronikat hlouběji do mystérií života.
                               Louis von Franz (Člověk a jeho symboly) od C.G.Junga     
                                         

Symboly jsou nástroje, jejichž prostřednictvím lidé zachycují své prožitky, a vytvářejí tak ,mapu´ duše.                                                                                                                                         Hugh Dalziel Duncan

 
 

                                     

Na mých stránkách si můžete:

1. Vlastním studiem osvojit význam jednotlivých tarotových karet, kde jsem pro Vás vypracovala popis významu každé karty zvlášť. Mé znalosti jsou založeny na studiu mytologických a psychologických podtextů skrytých v Tarotu. Symboly, znázorněné v obrazcích na kartách, jsou čerpány ze starého Egypta a antického Řecka, ale i středověkého křesťanství a Dálného východu. Symboly, o kterých se zmiňuje C.G. Jung ve své psychologii. A v neposlední řadě z psaných děl lady Angeles Arrien, jež byla jediná a první, kdo svým pozorným studiem antropologie - mýtů, rituálů a symbolů všech kultur a vyhodnocovacím talentem našla a zveřejnila spojitosti mezi mytologií a psychologií, které zde uvádím.

A tak si můžete doma ve svém volném čase vykládat karty a postupně přicházet na možnosti seberealizace nebo varování, která Vám tak mohou být poodhalena.

V popisu karet Velkých Arkán zde uvádím krátký a výstižný přehled významu těchto symbolů a jejich projevy v běžném životě.

V popisu karet Malých Arkán jsem se zaměřila na pozitivní a negativní stavy mysli, které si více či méně v životě prožije každý člověk. Zároveň jsem uvedla popis možností, jak s těmito stavy mysli pracovat, abychom si je uvědomili, zpracovali a využili k našemu užitku. Takové rozdělení a popis jednotlivých karet – stavu mysli, může sloužit i těm, kterým na obšírné studium nezbývá čas a mají zájem o náhled struktury psychických projevů člověka, dle propracovaného systému starobylých symbolů, zaznamenaných v souboru tarotových karet.
 
Stávám se tak dalším článkem v řetězci lidí, kteří chtějí docílit toho, aby TAROT přestal být něčím neznámým, čemu rozumí jen málokdo nebo o čem se neví, ani by nemohl být zneužíván k pofidernímu předpovídání budoucnosti. 
 
        2. Najít internetové odkazy k natočeným dokumentům na témata zdokonalování sebe sama. Dokumenty – hypotézy o vzniku lidstva, starobylých kultur a jejich odkazy zanechané pro další generace. Pohledy na duševní oblast člověka a jeho myšlení z úhlu vědeckého bádání v paralele s kvantovou fyzikou. Inspirativní dokumenty, zaměřené na pochopení rozmanitosti vnímání a tvoření své vlastní reality, vztahů a života vůbec. Prostě vše pro hledající duši, lačnící po Pravdě.
 
      3. Seznámit se s mým osobním vývojem skrze kresbu posvátné geometrie v průběhu posledních 5 let. Sledovat progress mého vznikajícího tarotového systému s popisem a vysvětlivkami.  

                      

                               Vývoj lidské duše podle starých Egypťanů

                           Egyptská mytologie související s Thotovým tarotem, jež zde uvádím.

 

souhvezdi-nad-pyramidami.jpg

 

 

 

                                 Okem Boha Hóra 1 - Škola mystérií

 

                                 

 

 

                                 Okem Boha Hóra 2 - Osiris, pán reinkarnace

 

                                 

 

 

                                 Okem Boha Hóra 3 - Sfinga, strážkyně horizontu

                                     

                                  

 

 

                                 Okem Boha Hóra 4 - Květ života

                                      

                                  

                                                                                                                                                                                                    

                                Okem Boha Hóra 5 - Sakkára, krystalový komplex

                                         

                                  

 

 

                                 Okem Boha Hóra 6 - Sakkára, kvantový stroj

                                          

                                  

 

 

                                 Okem Boha Hóra 7 - Dendera, počátky astronomie

                                            

                                  

 

 

                                 Okem Boha Hóra 8 - Edfu, cesta porozumění

                                             

                                  

 

 

                                 Okem Boha Hóra 9 - Kom Ombo, brána ke svobodě

                                            

                                  

 

 

                                 Okem Boha Hóra 10 - Philae, ženský princip

                                          

                                  

 

                          

 

         Pod lampou - Mozog, vedomie a duša

 

Diskuze skupiny lékařů - profesorů, docentů a přednostů, kteří přicházejí denně do kontaktu s lidským mozkem  a pozastavují se nad částí našeho já - co je to lidská duše? Velmi poučná debata, kdy se tito odborníci shodnou na tom, že nejsou schopni lidskou duši a duši vůbec specifikovat z hlediska vědy a medicíny.

                                                     

Diskutují:

Psychiatr  Alojz Rakus; Neurochirurg Juraj Šteňo; Lékař záchranář Viliam Dobiáš; Anesteziolog Milan Májek; Psycholog Anton Heretik

 

 

         

 

Na závěr bych si dovolila vyslovit přání:  

 
Přeji si, abyste prostřednictvím těchto stránek rozšířili své vědomí a našli porozumění sebe sama a zároveň ostatních. Aby se Vám mé stránky líbily a rádi je navštěvovali a účastnili se debat, které by nás v tomto směru obohacovaly.
 
 
 
Hledejte, zkoumejte, učte se a nezapomínejte, že s láskou a úctou k Vyšší moci - vesmíru a jeho projevům, mezi něž patříme i my lidstvo, dosáhneme vědění a pravdy. Život je proces, v kterém máme zdokonalit své duše a navzájem se podporovat, abychom postupovali v duchovním vývoji k dokonalosti, o kterou musíme v životě usilovat. Vše nám bude odhaleno, proto buďme připraveni a vězme.             Iveta Bartusková      
            
                                               

     Skupina na facebooku: Starobylé archetypální symboly

         www.facebook.com/groups/Archetypalni.symboly/                                

 

Mytologie tarotových archetypálních symbolů - II Velekněžka

28. 7. 2013

Rozbor karty II Velekněžka

Isis – Eset – její jméno znamená TRŮN a mytologický příběh se pojí s její láskou a oddaností svému muži Osiridovi. Jak už bývá u mytologických příběhů zvykem, jsou spletité a jejich interpretace procházely věky různými obměnami. Budeme se tedy držet alespoň stěžejních bodů v příběhu Isis a ten je, že dává lidstvu mysl - intuici  a propůjčuje mu dech života. Je to ten okamžik, při kterém do těla vstupuje duše, která má ve svém lidském životě hledat pravdy o vesmíru a neměnných zákonitostech, které souvisí s činy člověka, aby se tak naučil rozumět důsledkům svého jednání a rozhodování.
 

 

ii-veleknezka.jpg

 

 

 
Celý příspěvek | Rubrika: Mytologie tarotových postav | Komentářů: 0

Mytologie tarotových archetypálních symbolů - I Mág

15. 6. 2013

Rozbor karty I Mág

Údajně jde také o stejnou postavu, která je spojována s archandělem Rafaelem, také zároveň prvním vtělením by mohl být egyptský bůh Thoth, který se později - ovšem podle nepotvrzených údajů - také vtělil do známého Hermese Trismegistose - latinsky Mercurius ter Maximus (opět shoda jmén Hermes - Merkur), pisálka hodnotných děl hermetické filozofie shrnující egyptská moudra a to pod názvem Corpus Hermeticum. Dalo by se říci, že díky tohoto moudrého muže jsou zachovány důležité základy pro vznik pozdější španělské Kabaly a mnoho také pro novodobé alchymisty. Corpus Hermeticum Trismegistos sepsal začátkem našeho letopočtu.

 

i-mag.jpg

 

 

 
Celý příspěvek | Rubrika: Mytologie tarotových postav | Komentářů: 0

Mytologie tarotových archetypálních symbolů - VI Zamilovaní

16. 2. 2013

Rozbor karty VI Zamilovaní

Karta VI ZAMILOVANÍ - nám ukazuje různé podoby vztahů a pout, které můžeme v životě prožít, i zodpovědnosti, které s jednotlivými typy vztahů souvisí. Ve vztazích jsme nuceni přijmout princip duality či princip dobra a zla, který je nedílnou součástí naši podstaty, bez ohledu na to, o jaký vztah jde, zda je to vztah k lidem, idejím nebo tvůrčím projektům. Princip dobra a zla můžeme také přirovnat ke světlu a temnotě. Jsou to místa uvnitř nás samých, která jsou nám důvěrně známá, a na druhé straně proti nim stojí tmavá, nepoznaná vnitřní zákoutí. Jsou to naše stránky, které v sobě považujeme za pozitivní proti těm, které máme za negativní. Princip duality představují také děti zobrazené v dolní části karty. Symbolizují vnitřní princip jin a jang či magnetické a dynamické složky naší povahy, případně naše světlo a temnotu.

vi-zamilovani.jpg

 

 
Celý příspěvek | Rubrika: Mytologie tarotových postav | Komentářů: 0

Mytologie tarotových archetypálních symbolů - 0 Blázen

15. 4. 2012

Rozbor karty 0 Blázen

Dionýsos (řecky Διόνυσος, latinsky Dionysus, Bacchus) je v řecké mytologii synem nejvyššího boha Dia a jeho milenky Semely. Je bohem vína a nespoutaného veselí. Původně byl i bohem úrody a plodnosti.
Když se žárlivá manželka Héra dozvěděla, že její manžel Zeus přivede na svět dítě se svou milenkou Semelé, dcerou Thébského krále Kadma, rozhodla se, že to tak nemůže nechat. Navštívila ve změněné podobě Semelu a přesvědčila ji, že se má ujistit o tom, že její milenec je skutečně bůh. Ať ho požádá, aby se před ní objevil v celé své božské nádheře. Protože jí Zeus předem slíbil splnit jakékoliv přání, objevil se před ní opravdu s celou parádou, se všemi svými blesky a hromy. Následky byly hrozné: Jeden blesk zapálil Kadmův palác, plameny zasáhly Semelu a ta předčasně porodila. Pomoci jí už nebylo, ale Zeus zachránil dítě, nechal kolem něj vyrůst šlahouny břečťanu, které ho uchránily. Potom si dítě nechal zašít do boku a sám ho donosil. V pravý čas se syn „podruhé“ narodil a dostal jméno Dionýsos.

0-blazen.jpg

 

 
Celý příspěvek | Rubrika: Mytologie tarotových postav | Komentářů: 0