Jdi na obsah Jdi na menu
 


MEČE - Malá Arkána


Mějme na paměti, že v souboru Malých arkán jsou v každé barvě pozitivní a negativní vyobrazení. Proto si je popišme v této rozdělené podobě, nikoli podle číselného pořadí.
         
 
  

Šest negativních stavů mysli:

3 mečů, 5 mečů, 7 mečů, 8 mečů, 9 mečů, 10 mečů 
 
Negativní stavy mysli znázorněné v mečích se projevují na mentální úrovni a je nutno je rozpoznat, uvědomit si tyto stavy, jen tak můžeme tyto myšlenky přeprogramovat ve svém vědomí. 
 
 
≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈

 
 
 

Trojka mečů

 


3-mecu.jpg Ztělesňuje ŽAL. Meče odrážejí, co se právě odehrává v mysli, a tato karta popisuje sklon neustále se zabývat starými smutky a bolestmi spojenými s minulostí, které jsou plné záporné energie. První vztah, který v životě zažijeme, je rodinný vztah, jehož jádro tvoří tři osoby: otec, matka a dítě. Proto mohla tento smutek přivodit vnitřní rána, která byla způsobena kdysi dávno v dětství a my máme tendenci se k tomuto zážitku neustále vracet. Případně může jít o rodinné záležitosti z minulosti, které ještě nebyly dořešeny. 

Řešení:

To, jak se nám podaří vypořádat se s prvním vztahem tohoto typu, předurčuje, jaký vzorec myšlení a chování budeme následovat u dalších podobných vztahů, bez ohledu na to, v jaké pozici k nám zbývající dva lidé budou. Dokud se své vzorové reakce na trojúhelníkové vztahy získané v dětství nezbavíme, nebudeme schopni svůj sklon vracet se ke starým ranám opustit. Smutek tohoto typu se neodehrává jen na povrchu, neboť mysl se zabývá záležitostmi minulosti s takovou zničující výdrží, že nás zraňuje až do samé hloubi nitra. Kdykoli si tuto kartu vytáhnete, můžete si být jisti, že jste připraveni vytáhnout na světlo světa harampádí své minulosti. A jste hluboce odhodláni přinutit svou mysl k tomu, aby zapomněla na minulosti a už se k ní nevracela.                                   

Světská interpretace karty:

Tato karta není sice vyvedená v příliš radostných barvách, přesto oznamuje čas pro odklizení starých konfliktů, který je nutný a prospěšný, aby podpořil a povzbudil vývoj nových způsobů. To poskytuje pocit perspektivy a vize, jež mohou vnést pozitivní světlo do temných a obtížných časů – „Nejtemnější hodina přichází těsně před svítáním.“≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈Pětka mečů


5-mecu.jpg

Pokud se budete smutku v mysli oddávat dostatečně dlouho, pak přijde čas, kdy nastoupí další šelma dlící v našem nitru, aby navodila další stav Bardo, který je zastoupen v této kartě. Není jim nic jiného než STRACH Z PORÁŽKY. Tento strach má dva zdroje: první pramení z obav týkajících se nových vztahů nebo obav vydat se novou cestou, která je pro nás z citových důvodů důležitá. Strach nám našeptává, že i tentokrát budeme raněni jako v minulosti. Bojíme se, že podlehneme, že budeme poraženi, a tyto obavy pramení ze starých vzpomínek. Jediným úkolem strachu je úplně nás sevřít a ochromit. Tato karta dokazuje, že se našemu strachu opět podařilo přinutit nás znovu otevřít staré rány z minulosti.

Řešení:

Když prožíváme úzkost, že neobstojíme tam, kde jsou vázány naše city, máme dojem, jako bychom byli uvnitř celí sevření. Blokujeme svůj proud energie a možnost dál se vyvíjet a být sami sebou. Nemůžeme vykročit vpřed a doslova cítíme, že jsme svou rovnováhu pozbyli a že náš vnitřní svět je vzhůru nohama. Avšak naše duchovní podstata se nám pokouší pomoci tento strach z porážky, nových kroků a nových vztahů překonat. Kdykoli si tuto kartu vytáhnete, vězte, že Vás vybízí k uvědomění si svého stavu a k uposlechnutí duchovní podstaty o překonání strachu. Strach nemusí nutně odrážet skutečnou realitu a člověk si musí více věřit.

Světská interpretace karty:

Hledající musí realisticky čelit svému postavení a s ohledem na tuto situaci jednat co možná nejkonstruktivněji, spíše než aby se snažil slepě prosadit výsledek, který stejně nebude účinný. Nastává doba, kdy musí být akceptována omezení a překážky, předtím než nastoupí změny.


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈

 Sedmička mečů7-mecu.jpg Pokud si ale své úzkosti v mysli budeme živit s nezměněnou silou, dostaví se další stav, který se popisuje v této kartě. Naše mysl se už nachází ve stavu, kdy prožívá pocit MARNOSTI, a brání nám v tom, abychom se věnovali, čemu opravdu chceme. Opakujeme pak slova ve tvaru „…ano, ale…“ a to v tom případě, když si představujeme novátorské myšlení, jehož prostřednictvím se mysl, plná tvořivé energie, vydává jako průkopník do neprobádaných oblastí. Doslova je připravena vytvořit něco nového. Ale naše myšlení nám poskytuje důvody, kterými přesvědčujeme sami sebe, že o nemá smysl. Takový je obraz mysli, která sabotuje naše přání a funguje podle vzorce „…ano, ale…“

Řešení:

Sedm mečů, každý z nich nese symbol marnosti. Negativní aspekt Saturna se projevuje slovy jako „… nemám dostatek času, abych…“, „…musel bych se kvůli tomu zabývat spoustou podrobností…“ a podobně.
Další meč nese symbol planety Merkur, planety komunikace. Negativním aspektem Merkura je jeho záporný vnitřní dialog typu: „…to nemůžu…“, „…to stejně nevyjde…“, „…kdyby jenom…“, „kéž bych tehdy…“, „…jednoho dne se možná pokusím…“.
Na rukojeti dalšího meče najedeme znak Jupitera. Negativní stránka Jupitera spočívá v tom, že slíbí víc, než může dát, a věří, že: „…já nemám štěstí…“, nebo „…na mne se štěstí nikdy neusměje…“
Mars je spojován s vitalitou a energií. Záporným aspekt planety Mars odhalují slova: „…nemám na to dost síly…“, „…jsem vyčerpaný…“, „…cítím se jako vyprahlý…“, „…já už to nezvládnu…“
Pak následuje Venuše, planeta lásky, krásy a tvůrčí síly. Negativní aspekt Venuše se projevuje těmito slovy: „…mě to vlastně vůbec nezajímá…“, „…pro mne to nic neznamená…“, „…jaký to má smysl, vždyť se to stejně nemůže povést…“
Poslední meč představuje Slunce a Měsíc. Oba se projevují negativně tím, že nás pevně přesvědčí, a to nejen na úrovni vědomí, ale i podvědomí, abychom na projekt, který máme na mysli, úplně zapomněli.
Marnost je stav mysli, který se dostaví okamžitě po té, co si začneme opakovat slůvka „…ano, ale…“.

Světská interpretace karty:

Karta oznamuje, že nějaká situace v životě člověka vyžaduje, aby byla moudře a chytře uplatněna mentální, duševní energie. Tato karta značí, že není ten pravý čas pro agresivní a konfrontační postoje, místo nich bude zapotřebí taktu, diplomacie, nebo dokonce vytáčky či lsti.≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈

 Osmička mečů8-mecu.jpg Další vnitřní šelma a duševní stav Bardo přichází po období bránění se vlastním přáním a to je VMĚŠOVÁNÍ. Tady jde o snahu získat nad situací kontrolu. Sklon k vměšování vzniká v mysli plné pochyb, v mysli, která je plná zmatku, a proto potřebuje všechno dopodrobna pitvat. Jejím protipólem je důvěřující mysl. To znamená, tendence všechno příliš rozebírat je spojena s potřebou mít všechno pod kontrolou. Pokud si prožijeme smutek, který vystřídal strach z porážky, jež se za nějakou dobu změní v pocit marnosti, a jestliže i v něm setrváme dostatečně dlouho, začneme se pokoušet získat kontrolu nad tím, co se děje, a pustíme se proto do podrobné analýzy situace. Ale ta nakonec přinese ještě větší vnitřní zmatek. Kdykoli tuto kartu vytáhnete, je to znamení, že Vás přemohly pochyby.

Řešení:

Nastal čas, abyste přestali jakkoli jednat. Teď je potřeba jen vyčkávat. Vaše pochyby a nejistoty se mohou týkat Vašeho rozhodnutí, kterým máte zvolit jednu ze dvou možností, které se nabízí jako řešení. Před Vámi stojí volba, pro kterou máte pocit, že se musíte rozhodnout. Vaše mysl se neustále vrací od jedné možnosti k druhé, jak obě možnosti sloučit, aby vytvořily významnější celek. Uvědomte si, že nestojíte na rozcestí mezi dvěma cestami, ale na své cestě jste a ta je jen jedna. Nemusíte nutně rozhodovat mezi dvěma alternativami.

Světská interpretace karty:

Tato karta odhaluje situaci, o níž má člověk pocit, že v ní uvízl, že byl polapen. Může být vystaven obtížné volbě nebo se možná obává vymanit se z nešťastné či oklešťující situace dokonce, i když je v jeho silách tak učinit.≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈Devítka mečů9-mecu.jpgPokud se už naše potřeba všechno rozebírat do nejmenších podrobností postarala o to, že prožíváme vnitřní zmatek a pochyby, a my začneme mít dojem, že bychom se „do toho měli vložit“, přesouváme se tak do dalšího stavu Bardo, který představuje tato karta neboli SEBEKRUTOST. Tady už mysl svými krutými myšlenkami zraňuje celou naši bytost. Naše duše pláče a snaží se pochopit, proč jsme k sobě tak nelítostní.

Řešení:

Šelmou, kterou je v tomto případě potřeba spoutat, je naše sebekritika a odsuzování sebe sama. V tomto stavu se doslova deptáme záporným vnitřním dialogem.

Světská interpretace karty:

Tato karta značí, že by měl člověk překonat své vnitřní pochybnosti, nebo že by obavy a strach měly být převedeny do něčeho reálného v materiálním světě. Trýzeň a utrpení se zdají být v mysli člověka, a ačkoli jsou velmi sužující, není třeba se obávat ničeho zvenčí. Nicméně vnitřní obavy je potřeba brát vážně a porozumět jim.≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈

 Desítka mečů


10-mecu.jpg

Pokud stále hlas vnitřního kritika neustává, dostáváme se po další etapě do posledního stavu Bardo a to je desítka mečů, což je STRACH ZE ZKÁZY. Na tomto symbolu je důležité to, že v sobě zahrnuje proces, kterým jsme svou mysl dohnali do stavu, kdy ze všeho, co jsme ji přinutili prožít – negativní stavy, udělá závěr a začne být skutečně přesvědčená, že nic z toho, co chceme, se opravdu nemůže podařit. Donutili jsme tak vědomě mysl učinit neopodstatněné rozhodnutí, že se nic nemůže povést tak, jak bychom si přáli a nic nemůže dopadnout dobře. Obzvláště pak ve dvou oblastech: v oblasti finanční a v oblasti vztahů. Jde tedy o celkovou rezignaci a z toho stavu se dostává člověku velmi obtížně.

Řešení:

Čeho se bojíte nejvíce? Jak by vypadalo totální zničení ve vašem životě? První krok spočívá v rozpoznání vašeho strachu ze šílenství a zkázy. Druhý krok je v pochopení negativní energie, která se skrývá za strachem. Jakmile poznáte, kterých oblastí se dotýkají vaše obavy, je nutno v tomto bodě začít myslet opačným směrem, tzn. vytvořit si afirmace z pozitivních výrazů. Pomohou vám „změnit váš program!“

Světská interpretace karty:

Tato karta zjevně znamená, že něco končí. O co přesně se jedná, nebývá z této karty úplně zjevné. Může se to týkat konce partnerského či příbuzenského vztahu, odchodu dítěte z domova, ukončení práce, přestěhování – je to otevřená otázka. Ovšem kdykoli něco končí, něco nového čeká na svůj začátek.
≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈

 

4 pozitivní stavy mysli, které čelí negativnímu myšleni:

1 mečů, 2 mečů, 4 mečů, 6 mečů
    
Nejjednodušší cestou, jak uložit v mysli nový program myšlení a chování je tvůrčí vizualizace.

 

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈

 
 
 

Eso mečůeso-mecu.jpg Představuje inspirovanou a tvořivou mysl, plnou nových myšlenek, která je bohatší o rozšířené vědomí. Je to PROJASNĚNÁ MYSL bez pochyb, která překonala mračna vnitřního zmatku a povznesla se do světla. Tato mysl umí své moudrosti užívat. Eso mečů je zdrojem, který je v naši mysli stále přítomný a který je schopen překonat jakýkoli z jejich negativních stavů. Je to neomezený zdroj jasného myšlení, rozhodnosti, inspirace a tvořivosti.

Řešení:

Máte skvělý předpoklad se svou jasností rozpoznávat fakta a pojmenovávat skutečnosti, které by druzí nejraději zametli pod koberec. Nesete proto velkou zodpovědnost. Svá zjištění nikdy nevyjadřujte bezcitně. Jedině motivovaní láskou k druhým nešetřete sebe ani druhé.

Světská interpretace karty:

Tato karta znamená, že nové začátky nemusíme zpočátku shledávat slibnými, mohou však dospět k uspokojivému závěru. Označuje sílu a odvahu i v problematických situacích a konečně indikuje příslib dobra překonávajícího zlo. Konflikt je často nevyhnutelný k podpoření změny a obvykle podněcuje hledání nových, pozitivních řešení.
≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈

 

 

Dvojka mečů2-mecu.jpgDalší talent, který se může stát cestou našeho růstu a který je schopen překonat stavy Bardo v mysli je MÍR. Je to obrázek klidné mysli v meditativním rozpoložení. Mysl je klidná, protože se ji podařilo vyřešit konflikt. Je to mír, který proniká do hlubin podvědomí a klid, který vyvolává pocit rovnováhy, harmonie a objektivity. Tato mysl jen odráží okolní dění, její klid se podobá meditaci, protože svůj vnitřní spor překonala. Je to aspekt mysli, který nám zprostředkovává spojení se zdrojem našeho vnitřního vedení, v němž můžeme nalézt klid a řešení všech konfliktů.

Řešení:

Vnitřní mír je vzácným darem. Můžeme jej chránit, ale nikdy na něm lpět. Nyní můžete v klidu učinit svá rozhodnutí.

Světská interpretace karty:

Dvojka mečů signalizuje určitou netečnost či situaci, která není uspokojivá, ale navíc zde existuje veliká nechuť narušit panující vyváženost. Konflikt, který Dvojky zpravidla odrážejí, je potlačen, což vede k patové situaci. Je ovšem jasné, že dříve či později bude muset být napětí v této kartě předestřeno.≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈

 


Čtyřka mečů

 

4-mecu.jpg

Ta zastupuje PŘÍMĚŘÍ. Příměří se od Míru liší. Příměří je mír, který je aktivně udržovaný. Tato karta odhaluje, že člověk uskutečňuje princip míru ve vnějším světě cestou vyjednávání. Uzavírá příměří s rodinnými členy, kolegy, v hlubokých citových vztazích, ale i v rámci společenství, s různými kulturami anebo se světem. Aby snaha o uzavření příměří byla úspěšná, je potřeba, abychom byli otevření a přizpůsobiví. Jakékoliv vyjednávání od nás vyžaduje, abychom zůstali ve vnitřní rovnováze. Jakmile bylo jednou příměří dosaženo, můžeme opustit stav konfliktu, pochyb a vnitřního zmatku.

Řešení:

Máte dost vnitřní jasnosti k úspěšnému realizování svých plánů. Dbejte na to, ať se při tom cítíte naprosto svobodně.

Světská interpretace karty:

Tato karta podporuje nutnost rekonvalescence a oddechu po období konfliktů a výdeje značného množství energie. Tišící čas poklidného rozjímání a hloubání musí následovat po tvrdé práci nebo po obzvláště náročném období. Tato karta zrcadlí přirozené cykly aktivity a období klidu, doby přinášející zklidnění a relaxaci.
≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈Šestka mečů6-mecu.jpgDalším talentem, který nám může pomoci, překonat problematické stavy prožívané na úrovni mysli se nazývá VĚDA a zosobňuje objektivní mysl. Člověk se staví do role pozorovatele a spravedlivého svědka. Je ochotný nahlížet věci tak, jak jsou, a nesnaží se je přikrášlovat. Na všechno začínáme pohlížet z nejširší možné perspektivy a kontextu. Když se nedíváme na jednotlivosti, ale na celek, umožňuje nám to zůstat objektivní a projevit při nazírání věcí více pochopení. Šestka mečů nás učí, že objektivní mysl je schopná efektivně sdělovat nové nápady objektivním způsobem, že jim druhá strana ráda dopřeje sluchu a nakonec je přijme.

Řešení:

Dokážete vnímat na mnoha úrovních a z nejrůznějších perspektiv. Vaše porozumění spojuje mnoho rozdílných aspektů. Důvěřujte svému náhledu. Komunikujte způsobem, který je ostatním srozumitelný.

Světská interpretace karty:

Znamená přesun ze zneklidňujících časů ke spokojenějším. Může se doslova jednat o změnu prostředí, bydliště či země, nebo by mohlo jít o vnitřní cestu vzdalující se destruktivním a negativním modelům myšlení a o hledání vícera optimismu a naděje.  

                                      

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈