Jdi na obsah Jdi na menu
 


Mytologie tarotových archetypálních symbolů - 0 Blázen

15. 4. 2012

Karta - 0 Blázen

0---blazen.jpgŘecký bůh Dionýsos, zobrazen na kartě 0 Blázen je také nazýván jako Bacchus, tedy bůh jara, bujarých veselic a hlavně vinné révy, tedy vína.

 

Dionýsos (řecky Διόνυσος, latinsky Dionysus, Bacchus) je v řecké mytologii synem nejvyššího boha Dia a jeho milenky Semely. Je bohem vína a nespoutaného veselí. Původně byl i bohem úrody a plodnosti.
Když se žárlivá manželka Héra dozvěděla, že její manžel Zeus přivede na svět dítě se svou milenkou Semelé, dcerou Thébského krále Kadma, rozhodla se, že to tak nemůže nechat. Navštívila ve změněné podobě Semelu a přesvědčila ji, že se má ujistit o tom, že její milenec je skutečně bůh. Ať ho požádá, aby se před ní objevil v celé své božské nádheře. Protože jí Zeus předem slíbil splnit jakékoliv přání, objevil se před ní opravdu s celou parádou, se všemi svými blesky a hromy. Následky byly hrozné: Jeden blesk zapálil Kadmův palác, plameny zasáhly Semelu a ta předčasně porodila. Pomoci jí už nebylo, ale Zeus zachránil dítě, nechal kolem něj vyrůst šlahouny břečťanu, které ho uchránily. Potom si dítě nechal zašít do boku a sám ho donosil. V pravý čas se syn „podruhé“ narodil a dostal jméno Dionýsos.
 
Posel bohů Hermés předal chlapce do výchovy Semelině sestře Ínó, která byla manželkou orchomenského krále Athamanta. Netrvalo dlouho a dopátrala se toho Héra, seslala na Athamanta šílenství, ve kterém zabil své syny, ale Dionýsa Hermés zachránil. Pak ho vychovávaly nymfy v jeskyni porostlé révou. Odtud později přinesl lidem první sazenici vína. Dal ji Íkarovi, athénskému pastýři, a naučil ho, jak z hroznů vyrábět víno.
Dionýsova tažení světem byla provázena hlučným veselím, hrála bouřlivá divoká hudba. Provázeli ho nejen Siléne, Satyrové a Bacchantky, ale takéKentauři, nymfy i Múzy. Dionýsos dostával stále nová jména - Bakchos - třeštící, Bromios - bouřící, Lénios - ochránce lisu a mnohá další.

Dionýsos nebyl jenom bohem vína, ale také bohem veškerého růstu v přírodě, rozdával básnické a věštecké nadšení, přinášel i zdraví, nemocným zjevoval ve snu léčebné prostředky. K jeho poctě se konaly mnohé velkolepé bouřlivé slavnosti. Řekové ho ctili jako ochránce ovocných stromů a keřů, uctívali ho jako původce píle, dovedností a pracovitosti v pěstování plodin. Oceňovali i to, že přinášel radost ze života, osvěžoval ducha i tělo, podněcoval lásku, uvolňoval inspiraci a tvůrčí nadšení. To vše ale jenom tehdy, byla-li dodržena zásada „ničeho příliš“.

Postupem času se však slavnosti začaly měnit v bouřlivější, účastníci upadali mnohdy do extáze, tažení byla divoká a nespoutaná. Oficiální slavnosti se v Athénách konaly několikrát do roka, nejvýznamnější byly „velké dionýsie“ koncem března. Končily obvykle velkým závěrečným představením se sborem pěvců v kozlích kůžích a zpěvy s doprovodem tance.
 
 

ZELENÝ MUŽ - GREEN MAN 

 

Zelený muž byl často užíván jako dekorativní ornament na starých stavbách, zejména však na gotických kostelech (ale jeho vyobrazení jsou jak na náboženských, tak na světských stavbách).
Tento symbol vychází z mytologie a opakuje se v mytologiích různých kultur. Vysvětlení tohoto symbolu je však stejné: Primárně je interpretován jako symbol znovuzrození, obrození, nového počátku, jako připomínka nekončícího cyklu, který je obnoven s každým jarem. Motiv Zeleného muže má velkou řadu podob a variací. Je možné ho najít v mnoha kulturách po celém světě, je nejčastěji spojován s rostlinnými přírodními božstvy. U Zeleného muže jsou znázorněny větve nebo šlahouny  vycházející z úst, nosu nebo jiných částí tváře a mohou na sobě mít květy nebo plody. Odkaz je tedy zcela zjevný, sahá do strého Řecka k bohu Dionýsovi.

 

 

greenman_svaty_vit_2.jpg

                                    Praha Zelený muž na chrámu Svatého Víta.

 

V Anglii "Green Man", "Jach-a-green", či familiárně "agreen" - zelením pokrytý muž jako figura kominické (tedy s ohněm spjaté) slavnosti pořádané 1. května. 
 
Nebo také ZELENÁČ - NAIVNÍ ZAČÁTEČNÍK...ovšem nadaný schopností postavit se proti všem zvyklostem za účelem dát jim nový a spravedlivý řád.

TAKŽE SE ZDE PROJEVUJE DUALITA, která je vždy obsažena v JEDNOTĚ.
 
A to MOUDROST aneb BLÁZNOVSTVÍ.


Stejný význam má i karta 0 Blázen v tarotovém souboru.

Člověk musí mít neustále na paměti bivalenci každého symbolu. To, že se klade důraz na jeden nebo druhý z protikladných atributů, které symbol obsahuje, je jednoduše známkou duchovní neschopnosti a děje se to stále vlivem předsudků.

Chápejme tedy tak, že každý symbol sám o sobě obsahuje svůj protiklad.

BLÁZEN - vykračuje na sám pokraj propasti. Nebezpečí obsažené v tak ukvapených či bláznivých impulzech je nutné, protože je potřeba změny nebo nové zkušenosti. V ranečku má minulé zkušenosti, jež se ho v současné době netýkají.

Blázen představuje počátek podniku, kdy vše je dosud možné. Netrápí se tím, co leží před ním, věří v život a štěstí, dokonce i když se věci jeví ponuře. Nemůže nic ztratit, za to vše získat.

TAROTOVÝ BLÁZEN REPREZENTUJE DIVOKÉHO DUCHA V KAŽDÉM Z NÁS. Představuje dítě jara, jež nastoupilo na trůn po mrtvém králi zimy, zrcadlíc téma vítězství nad smrtí a triumfální znovuzrození.

 
                      Rozbor jednotlivých symbolů na kartě 0 Blázen

 

Iveta Bartusková

Bláznem začíná cesta skrze tarot :-), zní to možná zvláštně, ale je tomu tak. Cesta skrze tarot je cestou Blázna. Popíšeme-li si jeho charakteristické vlastnosti, zjistíme, že nikdo z nás není výjimkou a jeho vlastnosti v sobě samém každý máme. A ne jen my lidé, ale také příroda tyto vlastnosti projevuje a to každý rok v tomto období. Tedy v jaru. V postavě na kartě je totiž zobrazen bůh jara Dionýsos.

Dionýsos má symbolizovat onu energii, která se na jaro v přírodě projevuje. Jsou to rozvinuté schopnosti vytvářet nové struktury a formy. Podíváme-li se na tento symbol jako na univerzální princip, odkazuje nás na období embriálního stavu. Tedy čas než se zrodí nový život projevený v hmotné úrovni. K tomuto projevení se na hmotné úrovni musí člověk splňovat určité podmínky. A ty jsou v symbolech na kartě zaznamenány.

 

Denisa Divis

To, co já vždy říkám lidem o této kartě jsou ty nejpozitivnější aspekty, které ovšem můžou na první pohled býti nepřijemnými. Například ten tygr - tak zvaný Tygr Strachu, jež se Bláznu zakusuje do lýtka :) a on si vykračuje s úsměvem na lící a s odhodláním, jako by ani neviděl, že má v noze zakousnutého tygra (v některých vyobrazeních je pes, jde například o tarot du marseille). Miluji ponaučení, které je zde obsaženo a totiž, že Blázen beze strachu i v nebezpečí neschází ze své cesty a jde dál, protože ví, že si cestu vybral sám. A projde jí až na její konec, dojde k cíli. Což je samozřejmě připomínka k tomu, co psala Ivet, že Bláznem počíná tarotová cesta. On je naším laskavým průvodcem, svou intuicí a schopností poslechnout vnitřní impuls nás učí jednat, učí nás házet věci za hlavu a jít, protože minulost je minulost, důležité je, že on jde stále dál, i když má před sebou propast a ve stehně zakousnuté zvíře. Ví, že strach neexistuje, jen když si ho sám vyrobí ve své hlavě, ale Blázen stejně tak zná princip svých akcí - když si udělám strach musím mu čelit. A činí tak.

 

Iveta Bartusková

Rozluštění odkazů na kartě Blázen: 4x zatočená pupeční šňůřa kolem boha jara Dionýse...proč pupeční šňůra? Jak už jsem výše zmínila jde v této kartě o období embrionální, tedy vše je připraveno k novému životu a čeká na naše rozhodnutí zrodit se...stejně jako se rodí každé jaro Příroda a Země obnovuje své plody. Jde o cyklus avšak v každém přítomném okamžiku jde o nový život.


První a nejkratší záhyb na pupeční šňůře je ve tvaru srdce a také leží na hrudi Dionýse. Znamená, že Blázen umí prožít nové a zatím nepoznané pocity, v reálu to člověka vyzývá k tomu, aby se takovým novým pocitům otevřel, nebál se jich, uvědomil si, že je ještě spousty pocitů, které může prožít, těch příjemných pocitů. Jste si vědomi toho, že si můžete v životě ještě prožít srdeční záležitosti - pocity, které ještě neznáte? Bez ohledu na výši vašeho věku...ANO můžete!

Budeme pokračovat po pupeční šňůře k následující smyčce, na které potkáváme další 4 symboly.

První symbol je Aeskulapova okřídlená hůl s hady proti sobě - pojmenování pochází od Asklépia (latinsky Aesculapius; počeštěně Aeskulap), starověkého řeckého boha lékařství, syna boha Apollóna, jenž léčil všechny nemoci a dovedl oživovat mrtvé. Aeskulapova hůl obtočená hadem je znamením životní síly a zdraví.

Ale tahle řekněme klasická Aeskulapová hůl není okřídlená a nesymbolizuje dva hady...v tomto symblolu jsou tedy dva odkazy, jelikož jde v naši kartě zároveň o symbol okřídleného oka boha Hóra z něhož vycházejí hadi, omotaní hadi kolem hole také symbolizují energetického hada Kundalini - proud života, šplhající se po páteři. Okřídlený disk se dvěma hady je také symbol světla uprostřed duality. Tento zdvojený symbol Aeskulapové hole a okřídleného oka boha Hóra znamená, že nastoupí-li člověk novou cestu za prožitím nových pocitů a prožitků, navrátí se mu zdraví. A nebo upevní si zdraví. Nebo vyléčí si staré bolesti. Nebo opustí již zažité pocity jež nás více nenaplňují.

Aeskulapová hůl symbolizuje NAVRÁCENÍ ZDRAVÍ a okřídlené oko boha Hóra TRVALÉ VĚDOMÍ. Hór, muž se sokolí hlavou a na ní umístěným zlatým diskem, byl symbolem trvalého vědomí. Představuje muže, který už poznal vše na tomto stupni reality, nesmrtelnou bytost povýšenou v hierarchii vesmíru. Člověka, který došel na konec cesty zdokonalení, kdy se z něj stal učitel a osvícená bytost, která se bude věnovat dalším úkolům vesmíru. Pokud člověk poznal a pochopil význam těchto dvou symbolů, stává se nesmrtelnou bytostí povýšenou v hierarchii vesmíru. Člověk, který došel "na konec cesty ZDOKONALENÍ" se má věnovat dalším úkolům vesmíru.

--------------------------------

Zmínku o životní cestě člověka můžeme slyšet také v dokumentu: Okem boha Hóra 01 - Škola mystérií, v čase od 43:40 min.

--------------------------------

Druhý symbol na cestě po pupeční šňůře je motýl. Ten je symbolem transformace z kukly k okřídlenému nádhernému stvoření - motýlu, tento princip nám má připomínat, že i člověk tedy jeho psýché má schopnost vyvinout se a vykuklit  v krásnou duševně rozvinutou bytost - duchovně zralého člověka, k tomu potřebuje pouze využít nadání objevovat nové možnosti.

Třetí symbol, velmi skrytý a na této fotce karty můžete vidět jen křídlo, je sup. Ten je symbolem neotřelého způsobu, jak umět upozorňovat nepříjemné a vtíravé lidi, kde jsou naše meze a hranice, přes které nepřekročí a tak si dokázat uhlídat své teritorium klidu v němž zakoušíme nové pocity. Sup nás učí schopnosti ohradit se a najít odvahu říkat NE nejasným vztahům. Jen duševně zralá bytost se NEZAPŘEDÁVÁ DO NEJASNÝCH VZTAHŮ, vyhýbá se tak trápení.
Sup - symbol starověkého Egypta je ochráncem, duchovním průvodcem a symbolem lidské duše. Podporuje silnou vůli k přeměně sebe samých, proměňuje špatné vlastnosti charakteru ve tvůrčí životní sílu. Dává sílu ducha a víru v sebe.

A poslední ze 4 okřídlených symbolů na pupeční šňůře je holubice - symbol ZRANITELNOSTI a CITLIVOSTI. Ta nám prozrazuje, že se v nás zrodil hlubší soucit a porozumění zranitelnosti a citlivosti také u druhých. Začneme si tak uvědomovat, že ostatní jsou také bytosti, které neprojdou-li tímto postupným a přirozeným transformačním procesem, jako my...nemůžou pocítit svůj vnitřní soucit a zranitelnost, jako cítíme my k nim. Je to podmínka pro lásku k sobě samému a druhým.

--------------------------------

Přiblížit nám tento proces může povídání v dokumentu: Okem boha Hóra 02 - Osiris, pán reinkarnace, v čase od 13:51- 16:16 min.

--------------------------------

Všechny symboly, které mají křídla jsou symbolem duchovnosti, každá okřídlená symbolická bytost specifikuje jednu z duchovních vlastností člověka.

Na kartě 0 Blázen můžeme vidět, že dva zákruty pupeční šňůry vedou kolem srdce Dionýse, což hovoří o duchovní úrovni, jež se odehrává v nitru člověka. Další dva zákruty pupeční šňůry jsou v nižší části obrazu a vedou přes Dionýsovy nohy a ruce, to symbolizuje mentální a fyzickou úroveň. Proto jsou také na těchto částech pupeční šňůry zvířata jako je tygr a krokodýl, symbolizující animální, ještě nevyzrálé jednání, myšlenky, které musí projít zkouškou života. Viz níže.

 

Denisa Divis

A co třeba barvy? :) Žlutá v centru karty i v obličeji, rukách i na botách...žlutá je barva propojena s třetí sluneční čakrou, takzvaný solar plexus, který máme pro přirozené čerpání sluneční energie či vůbec jakékoli životní radosti. Zelená je spojena se srdeční čakrou srdce obtočené v pupeční šnůře se nachází taktéž v oblasti srdeční čakry, v poli zelené barvy. Modrá světlá je komunikace, pátá čakra, vede nás i k poznání, že když se znefunkční pátá čakra umístěná na krku, přestane komunikovat srdce s hlavou. Hrozny tmavě modré i zelené. Tmavá modrá patří k šesté čakře, tzv. třetí oko. Zajímají mě květiny v prostoru jeho rozkročení. Mají tvar vaječníku. Znamená to, že při všem svém konnání je Blázen napojen na podstatu přirozeného běhu? Je to on, kdo prošel Cestu Tarotu a on vše ví a zná a světem jde, aby předal moudrost, aby ukázal cestu či možnosti, aby se stal Průvodcem?

 

Iveta Bartusková

S květinou v rozkroku Dionýse je to také tak, že jsou v ní zachyceny tři životní fáze, kterými člověk prochází v průběhu let. Buď pohledem na celý životní cyklus, což je dětství - rozvíjení květu, dospělost -  rozvinutý květ a stáří - uvadající květ. Ale stejný princip platí i u vývojových cyklů různých období života. Nápad, plán, idea - uskutečnění, vytvoření, kdy je tento uskutečněný záměr na vrcholu své slávy - a posléze uvadání, je to přirozený cyklus života všeho i přírody, ještě jednou opakuji cyklus, jelikož v těchto cyklech získáváme zkušenosti, které jsou velmi cenné, pro další vývojovou etapu života, jak na duševní, mentální, tak na fyzické úrovni. Tohle bohatství je symbolizováno v měšci plném mincí za Dionýsem.

Slunce v místě Dionýsových genitálií znázorňuje energie tvořivé a transformační síly, které jsou slunci jako takovému vlastní a projevují se ne jen u lidí v sexuální praenergii. Trojtá květina, jak už Denis psala, symbolizuje vaječníky nesoucí informace o vývojových cyklech, které jsem výše zmíňovala a dvě proplepletená tělíčka, zrod nového života synergicky spojeného z těchto dvou složek a zároveň symbolizující další cyklus slučování opačných pohlaví k vytváření nových životů. Ale také nás tento symbol na třetí spirále pupeční šňůry upozorňuje na citovou oblast, kde je potřeba pro náš správný citový vývoj vytvářet vztahy, které nás naplňují a jsou v symbióze s cyklickými procesy.

 

Na čtvrté spirále pupeční šňůry leží krokodýl nesoucí rozvinutou růži. Tento symbol nás opět odkazuje na egyptskou mytologii, kde krokodýl ztělesněje boha Suchose, ochránce pokladů starého Egypta. Tyto poklady skýtají všechny krásy světa. Ve starém Egyptě byli krokodýli pokládání za božská vtělení a proto se také balzamovali. Skrytá moudrost v tomto symbolu je varování před zaslepeností krásou a vyzývá nás k tom, abychom se podívali za atraktivní krásu a našli pod ní skutečného člověka. Tento odkaz nás přivádí k uvědomění si toho, že máme naslouchat svému srdci a nepodléhat tomu, co vidí naše oči. Krokodýl je také symbol, který představuje lidské vlastnosti, které jsou opakem moudrosti a trvalého vědomí, symbolizuje ignoranci a animálnost. Hlavu krokodýla má v Egyptské mytologii bůh Sobek, který znázorňuje princip chaosu, jež vyvolává chyby.

Krokodýl je jedním z nejodolnějších zvířat. Jeho kůže je pevná jako kov. Egypťané spojovali tuto odolnost s nejvyšším stavem materializace, úrovně velmi vzdálené spiritualitě. Zde duše začíná svoji pouť za osvobození od materiálních omezení a k pochopení principu fungování vesmíru. Krokodýl symbolizuje život, když opustí vodu nevědomí. Hledá vzduch, který reprezentuje vědomí. Egypťané věřili, že prvním nádechem vstupuje do těla člověka duše a vtěluje se do něj. Dlouhá páteř krokodýla je symbolem osy života každé živé bytosti.
 
---------------------------------

Sobekovi byl v Egyptě zasvěcen společně s bohem Hórem chrám, v kterém se žáci učili pochopit dualitu vesmíru. Více v dokumentu: Okem boha Hóra 09 - Kom Ombo, brána ke svobodě, v čase od 09:05 min.

---------------------------------

Růže, kterou krokodýl na svém těle nese je na znamení rozvinuté schopnosti tvořit s vizí vyššího významu. K symbolu rozvinuté růže se ještě později vrátíme. Mnoho symbolů můžeme opakovaně najít i na jiných vyobrazeních tarotových karet.

 

Tyto čtyři spirály pupeční šnůry jsou také cyklus, jak můžeme vidět v symbolice propojení pupeční šňůry, kdy se navrací k prvnímu záhybu a to srdečnímu. Tak se cyklický kruh uzavírá. Tímto symbolickým vyjádřením je nám ukazována schopnost lidské bytosti vyvíjet se ve čtyřech úrovních současně. A to na úrovni citové - srdce, duševní - okřídlené symboly, mentální - propletená tělíčka a fyzické - krokodýl. V úrovni mentální a fyzické je také znázorněn Tygr, zakusující se bláznovi do stehna. Jak už jsme se zmíňovali, jde o symbol strachu, který má nad člověkem moc v těchto dvou vývojových úrovních. Pokud je strach dostatečně silný, člověk je v těchto dvou úrovních paralizován. Nemůže se na mentální a tedy i fyzické úrovni dále vyvíjet. Strach je nutno si uvědomovat, jak říkávám identifikovat a poté se jim nenechat ovládat a vykročit do životních událostí vědomi si svých obav, ale beze strachu, což symbolizuje na kartě Dionýsova pravá vykročená noha. Co následuje po vykročení a tedy i uvědomění si vlastních strachů, ale zároveň také s pochopením principů, které se v naší bytosti odehrávají, bude více čí méně tématem prvního semináře. Psát veškeré detaily by bylo dílo na dlouhou dobu a čeká na nás ještě dalších 21 karet Velkých arkán a ostatní karty Malé arkány a Dvorních karet. Sumasumárum 57 symbolických obrazů.

Dionýsos drží v pravé ruce kalich otočený směrem dolů, z kterého vytéká voda podél levé strany karty a v pravé ruce oheň. Jsou to alchymické symboly, zobrazující proces setkání protikladných sil Ohně a Vody. Jež vytváří energii nezbytnou pro uskutečnění transformace - kvantového skoku. Oheň a Voda jsou živly představující emocionální stavy, extrémní pocitové stránky lidské psýché. Oheň - magická jiskra života, která představuje tajemnou lidskou schopnost vytvářet z čistajasna obrazy, symboly a ideje, energetický potenciál představ, touhy v uskutečnění svých idejí a přání. Vodaz níž zřejmě povstal veškerý život, symbol citů, pocitů, procíťování, lásky a soucítění se vším stvořeným. Potenciál přenášející informace pro stvoření s pamětí. City, jež projevujeme a přijímáme. 

Při sloučení těchto protikladných entit vzniká alchymistickým procesem pára symbolizovaná duhou kolem Dionýsovy hlavy, symbolizující vznik nového vědomí, uvědomění, prolnutí dvou sfér vnitřních a vnějších, také symbol propojení obou mozkových hemisfér a také most mezi nebem a Zemí, Jednota mysli vzájemně se doplňující. Vyrovnanost mezi projeveným a neprojeveným, soulad s vnímáním a cítěním.

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

How to service Google

(Davidmef, 25. 12. 2022 14:00)

That means you'll see some fresh features and press access to additional channels where you can win visibility, without having to modify nous of some complicated, guide migration process. https://googlec5.com

נערות ליווי

(Henrylowly23453, 18. 6. 2022 11:42)

"Very good blog post. I absolutely appreciate this site. Keep writing!
"
https://israely-lover-work.cf/news/veilasurpey