Jdi na obsah Jdi na menu
 


Mytologie tarotových archetypálních symbolů - I Mág

15. 6. 2013

 

Karta - I Mág

Římský bůh Merkur zobrazen na této kartě je ochránce zdárného obchodu a posel bohů.

i-mag.jpg

Postava na této kartě nás zavede do poměrně komplikované, leč zajímavé mytologie a to k bohu Merkurovi, který je ovšem bůh římské mytologie a je stejným bohem jako v řecké mytologii Hermés, posel bohů. Římané od Řeků jejich mytologii kopírovali a přepracovávali jména božstev a jejich vlastnosti, takže proto se s touto postavou dostaneme do obšírného příběhu. Bůh Merkur je ochránce zdárného obchodu a taktéž jako Hermés posel bohů.

Údajně jde také o stejnou postavu, která je spojována s archandělem Rafaelem, také zároveň prvním vtělením by mohl být egyptský bůh Thoth, který se později - ovšem podle nepotvrzených údajů - také vtělil do známého Hermese Trismegistose - latinsky Mercurius ter Maximus (opět shoda jmén Hermes - Merkur), pisálka hodnotných děl hermetické filozofie shrnující egyptská moudra a to pod názvem Corpus Hermeticum. Dalo by se říci, že díky tohoto moudrého muže jsou zachovány důležité základy pro vznik pozdější španělské Kabaly a mnoho také pro novodobé alchymisty. Corpus Hermeticum Trismegistos sepsal začátkem našeho letopočtu.

Není ovšem skutečně známo zda tento úctyhodný muž vtělen do života smrtelníka, obdarován věděním starých egyptských mystérií, vůbec kdy existoval. Nicméně zní táto cestovatelská zkušenost duše boha Merkura docela zajímavě a zdá se, že i příběhy různých bohů a lidí spolu korespondují.     

954811_378055472296150_1380364503_n.jpgOn totiž Mág není vůbec jednoduchá nátura, ví mnohem více než si dokážeme představit. V jeho kartě nás seznámí alespoň s některými našimi smysly chápanými magickými vlastnostmi, kterými vládne a kterými můžeme vládnout i my samotní. A to je Slovo - komunikace. Umí komunikovat všemi dostupnými způsoby, čímž nám sděluje, že i my bychom jeho schopnostem dostáli.

                                                                      

 

V řecké mytologii (Hermés) je o něm napsáno, že byl pěkný fiškuntál a už po narození vytáhl z postýlky na lup Apollónových krav, dokázal zakrýt stopy, aby nebyl vypátrán a po cestě už kupčil se starcem, kterého ženouce kradené krávy potkal. Aby ho stařec nevyzradil podplatil jeho mlčení krávou a ještě si ho vyzkoušel, když se vrátil ve změněné podobě a nabídl starci za informace o zloději krav, býka a krávu. Stařec nejspíše ovíněn svou kvalitní úrodou své vinice, se nechal zkorumpovat podruhé. Načež se bůh Hermés rozlítil, že stařec porušil slib a proměnil ho v čedičovou skálu. Dříve nebo později byl stejně Apolónem vystopován, ač mu Hermés pěkně detektivní práci znesnadnil.                                                                       34-hermes.jpg

Krom toho Hermés zapíral, zapíral a zapíral, Apollón se naštval vzal ho za límec a předvedl ho před samotného Dia, aby tak svému vyvedenému synáčkovi, kterého Zeus zplodil s další Xtou milenkou jménem Maia, pěkně vyčinil. Zeus se bystrým obchodním talentem svého synka pobavil, ale rozhodl spravedlivě a tak musel Hermés krávy vrátit. Než k samotnému navrácení krav došlo, vytáhl si při příchodu s Apollónem do jeskyně lyru a začal na ní přenádherně hrát. Lyru si vyrobil také sám, jelikož mu želva byla inspirací, vyklepl ji ze svého obydlí a na vnitřní stranu vrchního krunýře natáhl pár strun. Apollón byl uchvácen tou libou hudbou a za tento důvtipný hudební nástroj Hermovi nechal jeho ukradené krávy. No prostě obchodník jak má být.

A naši politici, ti mají mytologický odkaz, kterým se nechávají velmi rádi inspirovat, jak se vlastně vysoká politika tvoří. Člověk je jen úplatný a pokud rychle jedná, dokáže z trestného činu ještě udělat i duchaplný byznys. V tomto směru ovšem také zapomínají na fakt, že Mág má v sobě obsaženou bipolaritu a to Bílého a Černého Mága. Hermés svým činem naznačil bohu Apollónovi, že jeho status Boha a tudíž nepřekonatelného je také pouze dočasný a může být lehce jiným, důvtipným a bystrým ač mnohem mladším Bohem obelstěn. Bůh Apollón byl však v jádru spravedlivý a porozuměl své zranitelnosti a svého druha tak uznal za sobě rovného.

Vrátím-li se k dnešní politice, museli by naši politikové konečně pochopit, že jejich národ, o kterém rozhodují je jim roven a tak připustili svou zranitelnost. Jen tak by byl tento mytologický příběh z jejich strany pochopen bipolárně nikoliv, jak je tomu v realitě, kdy si politici vzali příklad z počinu Hermése avšak postoj Apollóna je již nezajímá. Tady můžeme vidět, které polaritě v tomto archetypálním principu slouží = EGO - Černý Mág.
 

clanok_foto.jpgKdyž Zeus viděl, jak je jeho synek Hermés velmi bystrý,  udělal z něho posla všech bohů, ochránce cest a boha obchodu. Dal mu poté jako dar berlu cadeceus s bílými stužkami jako odznak pro posla, kterou musel každý respektovat, dále kulatý klobouk petasos proti dešti a okřídlené zlaté sandály,  jež ho nosily rychlostí větru.

 

Hermés vynalezl pěstní zápas, astronomii, tónovou stupnici a mnoho dalších věcí. Uctívá ho poutník i řečník, kupec i atlet a dokonce i zloději.

 

 

 

V římské mytologii je Merkur bůh obchodu a cestování, ale také zlodějů, tvoří protějšek řeckého boha Herma, okřídleného božího posla.
Dostal své jméno pravděpodobně díky svému rychlému pohybu po obloze (planeta Merkur).
 
Merkur - bůh cest a cestování, pastýřů, zlodějů a obchodníků, řečnického umění, vědy a magie a také průvodce duší do podsvětí. Jeho tradičním atributem je hůl, kolem které se obtáčejí dva hadi, tzv. caduceus, Hermova hůl, s jejíž pomocí může na lidi seslat smrt i spánek.
 

Mercurius (u Řeků Hermés) = syn Dia a nymfy Maie, okřídlený posel bohů, ochránce hlasatelů, bůh všemožných vynálezů, ale i veškerého chytráctví, tedy i zlodějů a podvodníků, průvodce pocestných a zemřelých do podsvětí.

Trocha zamotané historie:

Můžeme zde sledovat posloupnost vtělení duše egyptského boha Thota (Thovtha), který byl ve starém Egyptě bohem moudrosti a učenosti a plnil úkol kronikáře, vše zapisoval, sám totiž slova a písmo vymyslel, stejně jako počty - upřesněme si časové pásmo života boha Thovtha, žil v době bájné Atlantidy avšak původní staří Egypťané byli pozůstalými z této doby a proto boha Thotha zmíňují, ale v době starého Egypta již nežil. Jeho nejpilnější následovník a student byl egyptský kněz Imhotep, který je s Thothem často zaměňován, spojován a také považován za jednu osobu. Duše Thotha se tedy v pozdějším životě vtělila do boha Herma - Merkura a svou moudrost uplatnil v roli nepřekonatelně bystrého provokatéra, který ukazuje ostatním, kde mají své slabé stránky, aby se tak poučili a zdokonalili - tady jsme již ve starořecké mytologii, takže stále hovoříme o stejné duši boha Thotha ovšem nyní již v lidské podobě s božskými vlastnostmi. V dalším vtělení ho můžeme po té najít ve spisech psaných začátkem našeho letopočtu v moudrém muži Hermovi Trismegistovi ( latinsky: Mercurius ter Maximus), který všechna moudra starého Egypta sepsal, aby se pro studenty mystérií starých Atlanťanů potažmo Egypťanů vše dochovalo.

Hermovo přízvisko pochází z řeckého trìs mégistos a znamená „Hermes Třikrát veliký“, jako překlad se objevuje i „Hermes Třikrát mocný“, latinsky pak „Mercurius Tremaximus“. Což by mohlo poukazovat na fakt, že v tomto životě byl potřetí vtělen do života smrtelníka s moudrostí boha. Své tělesné pozůstatky však nikde nezanechal (o jeho hrobu kolují pouze archeologicky nepotvrzené legendy) a tudíž do dnešních dnů není známo zda skutečně existoval. Jeho spisy se však dochovaly - SMARAGDOVÉ DESKY.

Jeden z nejstarších opisů Smaragdové desky je uložen v Národní knihovně v Paříži a je to opis exempláře z 12. stol. Latinské citáty z Herma lze najít i v díle znalce staroegyptského esoterismu, jezuity A. Kirchera (1653 - dílo Oedipus Aegyptiacus).

Vzhledem k mému úsudku a znalostem jsem přesvědčena, že je bůh Thoth ve všech těchto mytologiích jedna a tatáž osobnost, pouze s jinými jmény. Jelikož každá z těchto zmíněných civilizací (Egypťané, Řekové, Římané) ve své mytologii vycházejí tak jak tak z učení starých Atlanťanů, ač sdělují své příběhy jiným jazykem s mírně pozměněným dějem. Aby také ne, když staří Egypťané znovu budovali potopenou Atlantidu a byli jejími obyvateli, Řekové se od Egypťanů učili a Římané od Řeků moudra přebírali.

Mějme tedy v paměti, že bůh Thoth a bůh Merkur a bůh Hermes jsou jedna osobnost jménem  Hermes Trismegistos (Hermes třikrát mocný). Stejně tak si myslím, že Smaragdové Desky byly nalezeny až v Cheopsově pyramidě a ne dřív, jak to některé legendy uvádějí. Např. podle jedné z nich našla Desku Abrahamova žena Sára v jedné jeskyni u Hebronu v rukou Hermovy mrtvoly, několik století po potopě světa. Ovšem logicky vzato, kde se celá ta tisíciletí Desky skrývaly, když jejich stáří je datováno na více než 36 tis. let? Navíc, když se potopa světa odehrála před 10 940 lety př.Kr. a Sára s Abrahamem žili v době 2000 let př. Kr.?

Pokud je tedy bůh Thoth, Hermes a Merkur jeden a týž člověk/bůh, pak samotný Hermes Trismegistos by musel žít v lidském těle v době egyptské 11. dynastie (vládla přibližně v letech 2137–1994 př. n. l.), aby Smaragdovou Desku mohla najít Sára v rukou jeho mrtvoly (už vidím, jak tak úctyhodný muž, který má být autorem těchto mystických moudrostí, umírá sám někde v jeskyni bez patřičného rituálu, no ale co můžeme čekat od křesťanů a jejich církve, že?). To by jistě mohlo odpovídat, jenže egyptská mystéria jsou poněkud kompaktnější než křesťanské příběhy (míním tím preciznost povahových rysů a specifikckých činností určitých egyptských bohů, ač jich má egyptská mytologie kolem 2500, kdy na rozdíl křesťanství má jediného boha, který představuje všechny vlastnosti a odsuzuje ty negativní a přičítá je Satanovi), jež se v chronologickém časovém pořadí sice mohou s egyptskou dobou po potopě světa setkávat, však o Egyptu a jeho moudrostech se z křesťanských historických pramenů dozvíme jen pramálo. Římané byli odjakživa trochu opičáci - nájezdníci a rádi připisovali dávné moudrosti svému náboženství, aby tak budili úctu ze znalosti tajných mystérií, nikdy však nepřiznali odkud své vědomosti čerpají. Také o tom svědčí Římská říše, která se do Egyptu probojovala za doby poslední egyptské vládkyně Kleopatry v roce 27 př.Kr. Od té doby se římští císaři honosili na půdě Egytu, jako by ho sami vybudovali.

Svou římskou rozpínavost a přivlastňování si majetků a pozemků můžeme vidět v našich končinách do dnes v církevních restitucích a náboženských praktikách římsko-katolického Vatikánu. O prasárnách starého Říma víme všichni, jež se zabýváme historií, kdy homosexualita a sexuální zneužívání dětí a žen, krve smilstvo (mimochodem Abrahám a jeho žena Sára měli stejného otce, takže z hlediska dnešní genetiky víme, že mohlo dojít k degeneraci potomků) a vraždění svých rodinných příslušníků bylo na císařském dvoře na denním pořádku. I tyto praktiky se stále aplikují v řadách církevních hodnostářů ze stánku božího jménem Vatikán. Není tedy divu, že si toto náboženství nárokuje také moudra starých Egypťanů.

Dále se také můžeme dočíst z mnoha nepodložených zdrojů, že bůh Thot žil v době starého Egypta a byl stavitelem egyptských pyramid, především té Cheopsovy. I toto tvrzení je z archeologických pramenů neprokázáno, jde tudíž opět pouze o legendu. Kněží školy mystérii Hórova oka byli z dob Atlantidy učení a vedení k vysokému vědění a znalostem písma, umění, architektuře, technologii, matematiky, astronomie, astrologie, fyziky, metafyziky a dnešní známé kvantové fyziky a také medicíny, tudíž ve jménu starého učení bohů Atlantidy dokázali stavět i pyramidy bez přítomnosti těchto bohů. Ona přítomnost božské síly se projevuje v jejich učení. Nejdůležitější osobnost té doby byl již zmíňovaný IMHOTEP, který rozhodoval o rozestavění různých chrámů a pyramid dle zákonů nám příliš neznámých (ve školách nás je neučí) a to astronomických.

-----------------------------------

viz. dokument Škola mystérií Oka boha Hóra

---------------------------------

Vrátím-li se ke Smaragdovým deskám, je dnes již známo, že jejich stáří je odhadováno na 38 tis. let a to je dost dlouhá doba, aby se v ní událo mnoho civilizačních proměn. Ale k tomuto tématu bych se raději rozepsala v jiné rubrice, jelikož nás takto postupně odvádí od tématu karty I Mág.

                                                             Socha boha Merkura ve Stuttgartu - Německo

418px-stuttgart_merkur.jpg
Karta I Mág nám tak ukazuje, že člověk se má naučit poznat své vlastní silné a slabé stránky. A různými způsoby komunikace (ono ukradení krav Apollónovi, který si myslel, že jeho stádu nic nehrozí, protože je Bůh), nám tím tento archetypální princip dává najevo, že je jakákoliv situace řešitelná, když dokážeme bystře uvažovat bez zlosti, povýšenosti a potřeby druhé za jejich počin trestat. Rozsudek je záležitost nejvyššího, v tomto mytologickém příběhu Dia. V reálném životě zase životní situace samotné. Táto karta vypovídá o vnitřním procesu každého člověka, kdy se má vypořádávat se svým egem. Ego je totiž náš rádce, který nesmí mít hlavní slovo v našem vnitřním rozhodování ani nesmí být naprosto umlčeno. Symbolicky znázorněno v této kartě tím, že Mág stojí na špičkách a velice dovedně balancuje a vyrovnává egoistické a spirituální vnímání sebe sama ( EGO - Černý Mág; SPIRIT - Bílý Mág). Ve své jedinečnosti (proto také číslo I ) si je vědom sám sebe a také tak řídí všechny své způsoby jednání.

Pozná-li člověk své silné stránky, může jimi zpracovávat a zdokonalovat své slabé stránky, dosahuje tak vyrovnání v sobě samém a může se dále zdokonalovat v hrách s nástroji, které ovládá. Symbolizováno žonglováním různých předmětů, které nesou informace o tom, co by člověk v životě měl umět ovládat, jelikož k tomu má všechny předpoklady, jak v sobě samém, tak z hlediska reality.

Mág spojuje svět bohů se světem lidí a jeho nástroje svědčí o jeho četných možnostech a nadáních.

Na kartě můžeme vidět, že Mág má u kotníků velká křídla (sandály s křídly), stejně jako měl bůh Hermés/Merkur. Tím je nám dáváno na vědomí, že rychlý úsudek je bystrost a chytrost, která nám napomáhá udržet stabilitu mezi dvěma světy a to dobrým a zlým, tudíž se Mág ani jedné polarity neúčastní, jelikož nemá potřebu hodnotit zda něco dobré či zlé skutečně je. Takové posuzování je relativní pojem a z různých úhlů pohledu ztrácí jednoznačný význam. Proto se také Mág (člověk znalý mystických - božských zákonitostí) jeví ostatním v temném světle a je nepochopen. To ho ovšem pouze utvrzuje o své dokonalosti, které takto hodnotící lidé ještě nedosáhli.

 

Mág prokazuje, že je géniem ve využívání všech možností, které jsou mu k dispozici. Ve své dualitě představuje stejně tak PRAVDU jako LEŽ. Zbochybňuje všechny zaběhlé představy a mínění, a tak, jak už jsem psala se sám často jeví v pochybném světle. Jako tvořivá bytost neomezená předsudky nezná žádné svědomí. K dosažení svých cílů používá všechny prostředky a metody. Zneužití svých schopností je veliké a jeho umění a dovednost mu propůjčuje nadřazenost a moc (viz. politici). Stále se pohybuje na úzkém rozhraní mezi černou a bílou magií. Proto potřebuje stálou sebekontrolu. Svůj talent může využít sobecky (EGO - Černý Mág) nebo je dát do služeb lásky a světla (SPIRIT - Bílý Mág). Crowleyho tarot tak mívá v některých vydání další dva Mágy navíc, které v jiných systémech tarotových karet nenajdete. V některých českých vydáních také nejsou. 

           Černý Mág                                                                               Bílý Mág

mag-cerny.jpg magician.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co znamenají jednotlivé symbolické předměty, kterými Mág žongluje:

viz zvětšený obr. karty I Mág

Všechny předměty, s kterými Mág žongluje jsou symboly univerzálního principu komunikace, která podléhá vlivu vyššího vedení,  je pružná a dokonale načasovaná.

ZLATÁ MINCE: dobrá komunikace na úrovni praktických záležitostí především v oblasti financí.

HOŘÍCÍ POCHODEŇ: inspirující komunikace řízená našim vnitřním géniem, která druhé motivuje a pomáhá porozumět svým vlastním potřebám.

HŮL S HLAVOU SETHA: zde si dovolím velkou obměnu, kdy se ze všech dostupných informačních zdrojů o egyptských symbolech v tarotových kartách a také tak z překladu knihy Angeles Arrien "Velká kniha Crowleyho tarotu" dočtete, že tato hůl, kterou můžeme vidět v rukou několika bohů starého Egypta je hůl s IBISOVOU hlavou.

Nejsem stejného názoru, jelikož Ibis je pták a zákonitě nemá uši, tudíž si myslím, že v tomto případě jde o hlavu, kterou nosí bůh Seth - pán temnot, který představuje sílu, jež člověka směřuje k materializmu a smyslovosti - tak je zpomalen jeho rozvoj a naplňuje se tak jeho život špatnými rozhodnutími, aby byl nucen poučit se ze svých omylů. Možná je to také můj velký omyl, že si myslím o tomto symbolu něco jiného, než se uvádí v interpretacích, v kterých je tento symbol nazván hůl s Ibisovou popřípadě Fénixovou hlavou. Fénix už vůbec ne, jelikož je mytologickým ptákem antiky (ač nejstarším uváděným Fénixem je egyptský pták bennu, spojovaný s bohem Ra tedy bohem slunce - tady můžeme shledávat původ vzniku ptáka Fénixe, kterého popsali i s jeho příběhem staří Řekové - východ a západ slunce - Fénix shoří a znovu povstane ze svého popela) a ta je mnohem mladší než bohové Egypta. Ještě k Fénixovi doplním, že představuje symbol znovuzrození a jistě je zařazen mezi kulturní archetypy lidstva. Ale symbol hole na této kartě by jaksi nezapadal do kontextu ostatních symbolů. Jsem tedy první, kdo si dovolí pozměnit tyto interpretace na hůl s hlavou Setha.

 

Seth nebo také řecky nazván Sutech bývá zobrazován jako štíhlý muž v bederní roušce s hlavou svého posvátného zvířete, které však dodnes nebylo jednoznačně identifikováno. Jako možná identita tohoto zvířete byla nabízena hyena, fenek, okapi, divoký osel núbijský nebo hrabáč, případně jakýsi hybrid se znaky více těchto zvířat.
Nejpravděpodobnější možností je však pes hyenovitý, jedna z nejobávanějších afrických šelem, proslulá tím, že svou kořist nezabíjí, ale roztrhá zaživa. Na Sutechově hieroglyfickém ideogramu je zobrazen jednoznačně sedící pes hyenovitý.
 
Posuďte sami zda vidíte hlavu ptáka Ibisa nebo hlavu psa hyenovitého:
 
Bůh Seth nebo také Sutech s hlavou nejspíše psa hyenovitého
il_570xn.402546280_4kuv.jpgtumblr_m8fw12bf4j1qcphvmo1_500.jpgset1.jpgseth.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bůh Thoth s hlavou ptáka Ibisa

thot-malba.jpgthot.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detail hole, jež se nazývá WAS na zdi v chrámu v Edfu, kterou třímali v rukou bohové Egypta, i samotný bůh Seth.

edfu_anch_was_1.jpgedfu_anch_was_2.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------

Poslechněte si vysvětlení významu této hole v dokumentu Okem boha Hóra 02 - Osiris pán reinkarnace v čase 31:02

-----------------------------------------------

Takže můžou být na mne všichni učenci a hermetikové či kabalisti, rozekruciáni nebo ilumináti naštvaní, ale jsem přesvědčena, že symbol hole s Ibisovou hlavou v Crowleyho tarotu je špatně interpretován a lady Frieda Harrisová tuto hůl namalovala se záměrem, že maluje WAS a tudíž i hlavu SETHA, ovšem v dnešní době najdeme skutečně jen málo mystiků, kteří se zabývají detaily a dobře vědí, že takto Ibis či Fénix rozhodně nevypadá.

Dovoluji si tedy měnit novodobé interpretace tohoto symbolu a věřím, že stejně tak mistr Crowley a malířka Harrisová věděli, co tímto symbolem chtějí sdělit.

To poselství na kartě I Mág tedy znamená, že Slovo - komunikaci člověk musí umět ovládat i v otázkách svého duchovního vývoje, kdy musel jako nevědoucí procházet svými chybnými rozhodnutími, které ho formovaly k pochopení a obracení se k moudrosti a vědění, které z něj dnes dělá mistra magie. Umí tedy komunikovat na filozofické, náboženské a duchovní úrovni.

LETÍCÍ ŠÍP:  šíp míří do středu okřídleného disku, kde je znázorněná holubice letící směrem dolů. Tento šíp je symbolem přímé, bezelstné komunikace, která je správně načasovaná a míři nezaujatě k cíli, tedy správným směrem zaměřená komunikace.

OKŘÍDLENÝ DISK: Mág má nad hlavou okřídlený disk, symbol boha Hóra, jež znázorňuje světlo mezi dualitou, tedy neutralitu. Uprostřed disku je holubice letící směrem k Mágově hlavě, tím je symbolizována duchovní podstata klidu, vyrovnání, duchovního vedení, vnuknutí, božský princip vědění a vědění je získáno zkušeností. V tomto symbolu duchovní zkušeností. Z disku vychází modrožlutý paprsek, který prochází skrze hlavu a pak celým Mágovým tělem, znázorňuje to onu duchovní energii, životadárnou energii, tzv. Osvícení. Kolem tohoto paprsku jsou obtočení dva hadi, což symbolizuje hůl Cadeceus, o které již výše byla řeč. Táto hůl má v sobě onu sílu duchovní moudrosti, která se projevuje zdravým úsudkem, bystrým myšlením, chápáním, zdravou intuicí, schopností nazírat situace a lidi, schopností vědět.

Paprsek vychází pod nohami Mága širší než do něj vstupoval, což znázorňuje, jak Mág duchovní vědění šíří skrze sebe do okolí. Onu božskou inspiraci v reálném světě svou komunikací šíří. Nebalancuje na nějakém prkně, jak jsem se již někde dočetla, ale na onom paprsku. Což znamená, že je plně oddán duchovnímu vedení a neúčastní se světa jako nezkušený smrtelník, své úkoly Vyšší sílou vnuknuté, plní bez pochyb a bez vnitřní cenzury ega.

ROZVINUTÝ SVITEK: poukazuje na schopnost komunikovat písemnou formou. Každý Mág - člověk vedený svou duchovní podstatou je schopen své myšlenky také šířit písemnou formou a umí svá sdělení správně definovat.

OKŘÍDLENÉ VEJCE: tj. Orfické vejce, je symbolem, který určuje nejhlubší vnitřní podstatu, tzv. jádro pudla (prapůvodní vznik vesmíru, jistě že i toho našeho vnitřního vesmíru). Tedy náš vnitřní předpoklad, jež v nás zraje. Křídla znázorňují let, tedy volnost a schopnost se přizpůsobovat okolí, lépe řečeno vyhýbat se nepříjemným situacím, tedy v tomto případě nepříjemné komunikaci a zároveň směřovat svou komunikaci k cíli, ke kterému byla vyslána. Tento symbol poukazuje na schopnost přizpůsobování se různé komunikaci, avšak sledování svého záměru kvůli, kterému tuto komunikaci vedeme a dosáhnout v ní svého cíle.

POHÁR S HADEM: opět, stále a mnohokrát se se symbolem hada v tarotu setkáváme (a nejen v tarotu). Měli bychom si držet v paměti, že had neznamená nějakou negativní energii či hrozbu, jak se nám to snaží novodobé křesťanství podsouvat (had - ďábel). Had je symbolem proměny, transformace a vývoje, který nezná omezení. Tudíž nám tento symbol sděluje, že jde o velmi jemnou interakci, která v určitém procesu probíhá a z které se vyvine nová energie. Ve spojení s pohárem, kdy pohár vždy znázorňuje citovou oblast (voda - city) nám tedy poukazuje na novou citovou proměnu a ve spojení s Mágem, symbolem Slova - komunikace (také jinak energie stvoření - "Na počátku bylo SLOVO"), znamená otevřeně sdělované city a pocity. I v této oblasti by člověk měl umět bez zábran sdělovat své vnitřní pocity, obzvláště ty, které se v něm nově vytvářejí.

MEČ: symbolizuje myšlenky, nápady, představy (a to platí také v Malé arkánum - meče) a v kombinaci s Mágem jde tedy o schopnost sdělovat své myšlenky a představy jasně a stručně.

OPICE: poslední symbol na této kartě, s kterým Mág ovšem nežongluje je staroegyptské posvátné zvíře. Kult opice je velice prastarý a spojuje se taktéž s bohem Thotvtem. Opice je specifická tím, že je velmi inteligentní a podobná člověku, navíc je i legrační. V tomto symbolu je sktrytý odkaz, který popisuje chování lidí, kteří se snaží Mága vyvést z jeho rovnováhy. Pavián je jedna z nejuřvanějších opic a na kartě můžeme vidět, jak bohu Merkurovi hrozí paží. Snaží se jeho pozornost a soustředění všemožně narušit. Opice je ztělesněním některých povahových rysů boha Thota, zrcadlí se v ní jeho chytrost a schopnost druhé pokoušet, aby tak prokázali svou vyrovnanost, moudrost a schopnost nenechat se rozhodit.

Pavučina, po které Mág kráčí a balancuje je symbolicky znázorněná komunikace na všech možných úrovních. Je to matrix, svět, který mu leží u nohou a pod jeho tíhou se prohýbá.

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář