Jdi na obsah Jdi na menu
 


Mytologie tarotových archetypálních symbolů - VI Zamilovaní

16. 2. 2013

                                                                                                                                                     Karta VI Zamilovaní                      

  vi-zamilovani.jpgV tomto universálním principu karty ZAMILOVANÍ můžeme vidět dva protiklady, které jsou symbolizovány v mýtech různých kultur: Dva bratři nebo sestry opačných povahových rysů jako např. Nastěnka a Marfuša, 12 měsíčků, Popelka atd. Všechny páry historie i současnosti jsou zrcadlem archetypu ZAMILOVANÝCH. Tato karta odhaluje kvality, kterých je ve vztazích zapotřebí, ať už se jedná o vztahy mezi přáteli, členy rodiny, kolegy nebo milenci.

 

1. DĚTSKÁ NEVINNOST, ZVÍDAVOST A HRAVOST

2. VĚRNOST A ODEVZDÁNÍ

3. ŽÁDNÁ OMEZENÍ A ZÁBRANY, DÁVÁNÍ DRUHÉMU PROSTOR, ABY MOHL BÝT SÁM SEBOU A MOHL SE TAK VĚNOVAT SVÉMU VNITŘNÍMU SVĚTU, ZAMYSLET SE A UJASNIT SI VĚCI.

 

Amor, kterého můžete vidět nad hlavou Poustevníka ve vrchní části karty nám připomíná, že existují dva druhy lásky: láska jako vášeň a láska jako soucit. Jsou to dva extrémní póly povahy karty VI Zamilovaní. Amor má svůj původ v řecké mytologii, je to tedy EROS – bůh lásky, je nejstarším ze všech bohů. Proto je na kartě znázorněn jako starší a mladší muž, starší a mladší žena.

Eros nás učí, že existuje 5 stavů lásky, tedy 5 typů vztahů, ve kterých je láska vyjadřována.

 

1. Láska sluhy ke svému pánu, které můžeme dost často pozorovat v profesionálních či kolegiálních vztazích dneška.

2. Láska mezi přáteli.

3. Láska mezi rodičem a dítětem.

4. Láska mezi mužem a ženou.

5. Láska plná vášně, která se skrývá před očima zvědavců.

Karta VI ZAMILOVANÍ - nám ukazuje různé podoby vztahů a pout, které můžeme v životě prožít, i zodpovědnosti, které s jednotlivými typy vztahů souvisí. Ve vztazích jsme nuceni přijmout princip duality či princip dobra a zla, který je nedílnou součástí naši podstaty, bez ohledu na to, o jaký vztah jde, zda je to vztah k lidem, idejím nebo tvůrčím projektům. Princip dobra a zla můžeme také přirovnat ke světlu a temnotě. Jsou to místa uvnitř nás samých, která jsou nám důvěrně známá, a na druhé straně proti nim stojí tmavá, nepoznaná vnitřní zákoutí. Jsou to naše stránky, které v sobě považujeme za pozitivní proti těm, které máme za negativní. Princip duality představují také děti zobrazené v dolní části karty. Symbolizují vnitřní princip jin a jang či magnetické a dynamické složky naší povahy, případně naše světlo a temnotu.

 

V I-ťingu najdeme hexagram PRŮLOMu, kde je psáno, jak rozřešit boj mezi dobrem a zlem neboli boj mezi protiklady v nás:

I JEN MALINKÉ ZRNÍČKO VÁŠNĚ, KTERÉ SE SKRÝVÁ V SRDCI, MÁ MOC ZATEMNIT ROZUM. VÁŠNI A ROZUMU NENÍ SOUZENO ŽÍT BOK PO BOKU. PROTO JE NUTNÝ BOJ BEZ SLITOVÁNÍ, POKUD MÁ DOBRO ZVÍTĚZIT. V ROZHODNÉM BOJI DOBRA PROTI ZLU PŘESTO EXISTUJÍ PRAVIDLA, KTERÁ NESMÍ BÝT PORUŠENA. JINAK DOBRO NEZVÍTĚZÍ. ZA PRVÉ ROZHODNUTÍ MUSÍ BÝT ZALOŽENO NA JEDNOTĚ SÍLY A PŘÁTELSTVÍ. ZA DRUHÉ SE ZLEM NEJDE UZAVŘÍT KOMPROMIS, ZLO MUSÍ BÝT ZA KAŽDÝCH OKOLNOSTÍ OTEVŘENĚ ZPOCHYBNĚNO. PROTO ANI VLASTNÍ VÁŠNĚ A NEDOSTATKY NESMÍ BÝT ZÁMĚRNĚ PŘEHLÍŽENY. ZA TŘETÍ BOJ NESMÍ BÝT VEDEN OTEVŘNOU SILOU. KDYŽ JSTE ZLU VYPÁLILI NA ČELE ZNAMENÍ, UVAŽUJE NAD ZBRANĚMI, KTERÉ PROTI VÁM POUŽIJE. A POKUD SE PUSTÍTE SE ZLEM DO OTEVŘENÉHO BOJE, OKO ZA OKO, ZUB ZA ZUB, VĚZTE, ŽE NA TO ČEKÁ. NAKONEC PROHRAJETE, PROTOŽE JSTE SE SAMI NECHALI OMOTAT VLÁKNY NENÁVISTI A VÁŠNĚ. PROTO JE ZAPOTŘEBÍ ZAČÍT U SEBE SAMÉHO, BÝT NA STRÁŽI PROTI SVÝM VLASTNÍM CHYBÁM, KTERÉ JSTE ODHALILI. TAKTO, BEZ VHODNÉHO SOUPEŘE, SE OSTRÉ HROTY ZBRANÍ VE SLUŽBÁCH ZLA OTUPÍ. ZE STEJNÉHO DŮVODU BYSTE NEMĚLI PŘÍMO BOJOVAT ANI PROTI VLASTNÍM CHYBÁM. BUDOU NAD VÁMI VÍTĚZIT JEN DO TÉ DOBY, DOKUD S NIMI BUDETE OTEVŘENĚ ZÁPASIT. PROTO NEJLEPŠÍM ZPŮSOBEM, JAK PŘEKONAT ZLO, JE ŠÍŘENÍ DOBRA….LÁSKY.

Vědomá práce na prohlubování dobra v našem nitru by měla být v době vlády temnoty ovládána důvěrou své intuici. Intuice je nám v té době jediný podpůrný vliv v našem nitru, který nás může přesvědčit, že naše myšlení je správné. A v době pohody bychom měli následovat to, co má pro nás hlubší význam a měli bychom naslouchat hlasu svého srdce. Stejně tak musíme důvěřovat, že tím, co děláme, uskutečňujeme hlas našeho srdce.

 

Tři zvířata zobrazená v dolní části karty upozorňují na tři principy, které jsou přítomné ve všech vztazích. TVOŘIVOST – ve všech vztazích musíme být tvořiví. VĚRNOST – v každém vztahu bychom si měli vyjasnit smysl věrnosti a určit si své priority. ZKUŠENOST – musíme si uvědomit, že všechny vztahy jsou zkušeností, která nás, jak jí procházíme, proměňuje. Tato změna se odehrává nejen na fyzické úrovni, ale i na úrovni duchovní. Proměňujeme se tím, že za sebou necháváme své staré představy o sobě, tak jak se had svléká z kůže. Každý vztah má význam pro náš vnitřní a duchovní vývoj a právě to symbol okřídleného vejce (Orfické vejce – ve středu spodní části karty) odhaluje.

PŘEDEVŠÍM NÁM VŠAK ARCHETYP ZAMILOVANÝCH PŘIPOMÍNÁ, ŽE NEJHLUBŠÍ UPŘÍMNOST JE JEDINÝM ZÁKLADEM, NA NĚMŽ SE DÁ STAVĚT VZTAH JAKÉKOLI POVAHY.

 

 

Z učení školy mystérií Hórova oka:

 

K procesu zdokonalování dochází v univerzální škole protikladů, v realitě protichůdných faktorů,  jež je polarizovaná a duální, kde existuje světlo i tma, hmota i duše, utrpení a spokojenost. Protiklad nám umožňuje porovnávat obě strany. Protichůdné situace nám pomohou pochopit, kde leží pravda, co nás dovede k duchovnímu zdokonalení, ke klidu a harmonii.

 

K odhalení tohoto procesu, zdokonalování pomocí reinkarnací, stvořili egyptští mudrci mýtus Osirida. Příběh o dvou protichůdných silách, které se odrážejí v mysli i v polarizovaném vesmíru a umožňují vývoj. Mysl člověka ovlivněná napětím mezi těmito fundamentálními silami musí činit rozhodnutí, která přinášejí následky, jejichž prostřednictvím se učí. Utrpení nám dovoluje poznat štěstí. Úzkost nás učí rozumět míru. V mýtu vystupují 4 fantastické postavy. 4 sourozenci, kteří se spojují v přirozené páry a představují tak dvě protichůdné síly - světlo a temno. Osiris a Isis představují sílu světla, která vede člověka k duchovnu, k harmonii, k rozvíjení svého poznání. Jsou motory reinkarnace. Seth a Nephtys symbolizují sílu temnoty. Člověka vedou k materiálním a tělesným požitkům, do hlubokého stavu nevědomosti, k zaslepené intoleranci.

 

OSIRIS je mužská aktivní síla, vůle založená na získaných jistotách, ověřená informace podporující jednání vedoucí k harmonii, míru a spokojenosti. Symbolická forma Osirida je znázorněna jako muž omotaný obvazy neboli jako  duše, která je ukryta v tělesné schránce. Má bílou korunu představující duši formující jeho mysl, doplněnou o dvě péra symbolizující dvě polární síly vesmíru. Neslučitelnou dualitu, která člověku dovoluje poznat pravdu. Ve své levé ruce drží pastýřskou berlu, představující sílu, jež vede lidstvo na cestě plné přeměn a znamení. Ve své pravé ruce třímá nástroj, pomocí kterého odděluje dobré od zlého. Každé rozhodnutí, každá žeň přináší své ovoce. Zažíváme jak špatné okamžiky, tak ty dobré, plné  harmonie a naše mysl je porovnává a pomáhá nám zdokonalovat se.

 

SETH představuje animální podstatu člověka, která oddaluje spiritualizaci matéria. Jeho vůle je ovládána egoismem a požitky i za cenu, že způsobí chaos a ostatní kolem budou trpět. Dominují u něj instinkty. Střet těchto dvou aktivních mužských sil je doplněn konfrontací jejich pasivních ženských protějšků.

 

ISIS vnáší do vnitřního světa člověka vyšší emoce, jako jsou intuice, inspirace, a pomáhá mu utvářet nové myšlenky, hledat a uctívat Boha, prožít extázi. Ve svatyni Isidy kněží vysvětlovali žákům existenci ženského principu schopného vytvářet světlo. Její jméno znamená trůn. Osiris a Isis zastupují zdvojenou sílu orientovanou směrem ke spiritualizaci hmoty směrem k vývoji vědomí. V mýtu se o nich hovoří jako o sourozencích nebo jako o manželích.

 

NEPTHYS zastupuje pocity a přání produkovaná tělem. Okolní svět analyzuje prostřednictvím smyslů.

--------------------------------

Více informací o principech těchto čtyř postav představující dvě polarity proti sobě - dvě protichůdné síly si poslechněte v dokumentu Okem boha Hóra 02 - Osiris pán reinkarnace v čase 17:42 - 20:41min.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1123&v=38eMqD7AYBE

--------------------------------

 

Z Jungovy psychologie:

 

 

Čtyři archetypální postavy:

 

Psychologické typy jsou součástí širší dynamiky psychické energie, která obsahuje čtyři archetypální postavy. Tyto postavy spolu fungují ve dvojicích, kde jedna postava je vědomá a je vyvážena svým nevědomým protějškem.

 

1. Dvojice: já a stín

 

Pod "já" je třeba chápat onen komplexní faktor, k němuž se vztahují všechny obsahy vědomí. Tvoří do jisté míry centrum pole vědomí a v míře, v jaké pole vědomí zahrnuje empirickou osobnost, je já subjektem všech osobních aktů vědomí. Žádný obsah není vědomý, není-li představen subjektu.

Já je středem pole vědomí a dává jedinci pocit smyslu a identity. Uspořádává vědomou mysl, je prostředníkem mezi vědomím a nevědomím. Já je cenným "světlem" vědomí, které je vždy třeba hlídat.

Stín je morálním problémem, který je výzvou pro jáskou osobnost, neboť nikdo není s to rozpoznat a uvědomit si stín bez značného vynaložení morální odpovědnosti. Vždyť při tomto uvědomění jde o to uznat temné aspekty osobnosti jako skutečně existující.  Všechny méněcenné, primitivní a živočišné vlastnosti, vytěsněné já tvoří stín, který má kompenzující vztah ke "světlu" já. Stín je "to, čím člověk nechce být". Je stejného pohlaví jako jedinec. Může se objevovat ve snech, fantaziích, nebo může být projikován.

 

2. Dvojice: persona a obraz duše

 

V podstatě persona není nic "skutečného". Je kompromisem mezi individuem a společností v tom, "jako co se člověk jeví".  Přijímá jméno, získává  titul, představuje úřad a je to či ono. Můžeme se často dopustit omylu a považovat ji i vcelku za něco "individuálního" ona je však, jak její jméno říká, pouze maska kolektivní psýché, maska, jež individualitu předstírá, vede ostatní i člověka samého k přesvědčení, že je jedinečný, zatímco je to jen hraná role, kterou promlouvá kolektivní psýché.

Nevědomou stránkou persony je obraz duše - animus a anima. Obraz duše vždy představuje opačné pohlaví, než má jedinec.

 

Obrazem duše muže je žena: anima     Obrazem ženy je muž: animus

 

Mužský obraz duše se v průběhu věků objevil v mnoha formách, ale vždy s neodolatelnou a okouzlující tajemnou povahou Eróta (Eros, láska), jako archetyp života samého, znázorněný v obrazech země a vody. Naprosté ztotožnění s animou může vést k homosexualitě nebo transvestitismu.

Ženský obraz duše má povahu Loga (Logos, rozum), hledání poznání, pravdy a smysluplné činnosti, často je znázorňovaný obrazy vzduchu a ohně. Animus je projikován na muže, ke kterému má žena emoční vztah. Nadměrné ztotožnění s animem dělá ženu zatvrzelou a pánovitou, toužící po moci a nepochopitelně neústupnou.

 

Komplementární obrazy

 

Muži jsou ve svém vědomém zaměření polygamní, anima to tedy vyvažuje jako jediná žena v nevědomí.

Ženy jsou ve svém vědomém zaměření monogamní, animus se objevuje v doplňkové podobě jako skupina mužů.

 

 

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář